Přednášející

Peter Čambál

Peter Čambál

Aktivní znalost nákupních kategorií a analýza nákladů, to jsou podle Petera Čambála důležité postupy a nástroje při práci v nákupu, kterému se věnuje více než 12 let. Od roku 2015 je manažerem zakázek ve společnosti Slovenské elektrárny, kde se přímo podílí na tom, aby se taktický nákup stal nákupem strategickým. Je považován za jednoho z průkopníků aplikování metodiky „Design to Cost (DTC)“. Kromě domácího Slovenska působil v letech 2013 a 2014 ve firmě Enel Russia, a to jako manažer DTC.

Profesní profil

Martin Jarábek

Martin Jarábek

Během deseti let ve výrobě se naučil mnoho. Třeba skřípat zuby při každé zmínce o nákupu, kterému se teď velmi úspěšně věnuje. Pověstné „nikdy neříkej nikdy“ stoprocentně platí v případě Martina Jarábka, který postupně vypracoval z operátora nástrojářských výrobních linek až na výrobního ředitele. Perfektní schopnost jednat a vyjednávat s lidmi teď uplatňuje ve slovenské společnosti Nafta, kde se zabývá nákupem a veřejnými zakázkami pro energetický sektor Gas&Oil.

Profesní profil

Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Legislativa ve veřejných zakázkách je oblastí, ve které je vždy co zlepšovat. Aktivně se na její přípravě v rámci pracovních skupin podílí také Miloslav Matonog, který je od roku 2017 ředitelem odboru veřejných zakázek na slovenském Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny. Dříve se tam věnoval zavádění plně elektronického zadávání veřejných zakázek. Jeho zkušenosti však pokrývají také sféru zakázek financovaných z fondů EU, kterými se zabýval kontrolně a metodicky.

Profesní profil

Markéta Kaňková

Markéta Kaňková

Moderní trendy v elektronizaci nákupu jsou více než šest let doménou Markéty Kaňkové, která se nejprve v Plzeňském Prazdroji zabývala nákupem zboží a služeb a zároveň se podílela na rozvoji elektronizace. Soustředila se na zefektivnění práce, používání e-sourcingových nástrojů, tvorbu e-katalogů či reporting. Nyní pracuje jako „Category Sourcing Specialist“ ve společnosti Asahi Breweries Europe Group, kde vyvíjí a realizuje strategii v nákupní kategorii „Professional Business Services“.

Profesní profil

Bernard Adamczak

Bernard Adamczak

Odvětví automotive je velmi tvrdý byznys, ve kterém je jedním z hlavních témat neustálé vyjednávání s dodavateli. Právě v tom se umí bezvadně pohybovat náš další host, Bernard Adamczak, který se od roku 2010 věnuje globálnímu nákupu se zaměřením na trhy střední Evropy, Turecka či Indie. Do Ostravy míří jakožto strategický a komoditní nákupčí společnost Dr. Schneider Group, kde je jeho denním chlebem výběr právě nových dodavatelů, vyjednávání o cenách či snižování nákladů.

Profesní profil

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbat dění nejen v oblasti e-sourcingu v pivovarnickém gigantu Asahi Breweries. Z pozice „Head of Procurement for Asahi Breweries Europe“ zodpovídá Tomáš Veit za lokální týmy a nákupní aktivity ve vybraných evropských a asijských zemích. Profesně se zaměřuje především na zvyšování efektivity lokálních operativních týmů včetně měření jejich výkonu, zavádění jednotné IT infrastruktury, rozvoje e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivit.

Profesní profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečně se s ním můžete setkat všude tam, kde jde o aktivní podporu a prohlubování znalostí v oblasti veřejných zakázek, elektronizace a využívání eAukcí při hodnocení dodavatelských nabídek. Jan Zahálka je právním expertem společnosti re-medical se specializací na zdravotnictví a hlavně na agendu úhrad a problematiku zdravotnických prostředků. V rámci poskytování poradenství zákonodárcům navrhl a prosadil „uživatelskou novelizaci“ zákona o veřejných zakázkách.

Profesní profil

Robert Bartas

Robert Bartas

Elektronizaci zakázek ve veřejné správě se již osm let věnuje Robert Bartas, který je manažerem pro farmakoekonomiku a vedoucím ústavní lékárny v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj. Jedná se o příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje, která sdružuje nemocnice v Karviné a Orlové. Kromě přípravy podkladů pro eAukce se Robert podílel na zavedení společného logistického systému v oblasti léčiv a v posledním roce na implementaci tzv. pozitivního listu pro kvalitní výběr léčiv.

Profesní profil

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Přijede ze Slovenska, ale jeho účast na eBF bude mít také mezinárodní rozměr. Miroslav Hlivák, který je od loňského roku předsedou „Úradu pre verejné obstarávanie“, se totiž netají tím, že chce letošní slovenské předsednictví ve skupině zemí V4 využít k zásadnímu pokroku v oblasti veřejných zakázek. A to včetně boje proti nekalým praktikám. Veřejným zakázkám se dlouhodobě věnoval jako advokát a odborník, který poskytoval právní poradenství slovenským i zahraničním klientům.

Profesní profil

Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Těžko může na eBF chybět profík, který realizoval firemní nákupy v celkové hodnotě přesahující 3,5 miliardy eur. Jacek Jarmuszczak, který má 15 let praxe ve vedení dodavatelských řetězců, bude bezesporu patřit mezi vyhledávané „spíkry“ ze sféry globálního nákupu. Dříve byl strategickým nákupčím v koncernu Philips či „Global Category“ manažerem ve skupině Carlsberg. Nyní pracuje na stejné pozici ve společnosti Danfoss, kde vede jednání s klíčovými dodavateli.

Profesní profil

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Zatímco podle českého klasika Járy Cimrmana přišel „posel světla“ z Liptákova, k nám na eBF zavítá z Polska. Jmenuje se Marcin Zborowski a již patnáct let pracuje ve společnosti Signify (dříve Philips Lighting), která je průkopníkem ve výrobě osvětlovací techniky. Tak jako lidem svítí na cestu jejich moderní žárovky, zářivky či lampy, snaží se Marcin se svým týmem specialistů vnášet co nejvíce světla do nákupních procesů a co nejefektivněji řídit náklady na jednotlivé výrobky.

Profesní profil

Lucie Hrabáková

Lucie Hrabáková

Jako nákupčí budete obdivováni, pokud víte, co vše je třeba udělat ještě předtím, než začnete nakupovat. Hodně zapojit hlavu, určit si cestu a cíl, to jsou základní pilíře podle Lucie Hrabákové, která je vedoucí nákupního oddělení ve společnosti Buzuluk. Dlouhodobá práce v zakázkové strojírenské výrobě jí naučila, že kýžený úspěch v nákupu se rodí v „přednákupní fázi“, kdy je nutné spolupracovat s kolegy z technických útvarů, plánování, ekonomiky i obchodu.

Profesní profil

Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

Neustálý rozvoj a zlepšování lidí a procesů jsou hlavním profesním cílem našeho dalšího spíkra, který se jmenuje Mikołaj Kuc. V nákupu sbírá zkušenosti přes dvanáct let s tím, že nízkých nákladů a vysoké efektivity se snaží docílit pomocí moderních projektů řízení. Nejprve pracoval ve společnostech segmentu FMCG, od roku 2013 působí v pivovarnickém businessu. Je „Category Manager“ v Asahi Breweries Europe Group, kde se stará o nákupní strategie pro kategorii MRO (údržba a opravy).

Profesní profil

Marek Šmid

Marek Šmid

Po studiu a advokátní praxi v Londýně, kde působil do roku 2012, vedly profesní kroky Marka Šmída do právní kanceláře Maple & Fish. Zaměřuje se především na právo veřejných zakázek, práva EU, soutěžní právo či ochranu osobních údajů a osobnosti. Kromě toho vyučuje na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě a je lektorem seminářů zaměřených na právo veřejných zakázek, eurofondy a ochranu osobních údajů. Svoje poznatky publikuje také v odborných časopisech.

Profesní profil

Daniel Stefan

Daniel Stefan

S přesvědčením, že mají k dispozici správné eNástroje, které pomohou nákupu dosáhnout svého potenciálu, za námi do Ostravy přijede Daniel Stefan ze společnosti Asahi. Jako eSourcing Manager se po technické stránce zabývá také řízením změn a zajišťuje, aby nákupčí měli potřebné znalosti o tom, jak dané nástroje používat. Na firemní nákup se specializuje více než devět let. Dříve zastával různé pozice v oblasti FMCG a Oil & Gas.

Profesní profil

Martin Jonastik

Martin Jonastik

Propagátorem řešení přinášejících efektivitu a snižování procesních nákladů při zakázkách je v nadnárodním koncernu IKEA Martin Jonaštík. Z pozice „Procurement Compliance Specialist“ se zaměřuje na kontrolu a vývoj nákupních postupů a rutin. V současnosti vede projekt zavádění elektronického „B2B tržiště“. Elektronizaci a automatizaci nákupu se věnuje již od roku 2009, kdy se podílel na zavedení eProcurementu.

Profesní profil

Ondřej Ječný

Ondřej Ječný

Zkušenosti nákupčího různých komodit a metodika veřejných zakázek se zaměřením na elektronické nástroje nyní Ondřej Ječný zúročuje jako vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. Kromě centrálních nákupů a elektronických systémů koordinoval i přechod z individuálního elektronického nástroje do Národního elektronického nástroje. Je také členem meziresortní skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020.

Profesní profil

Fernando Batista

Fernando Batista

Jedním z poslání eBF je výměna mezinárodních poznatků. Proto nás těší, že naším hostem bude také Fernando Miguel dos Santos Batista z portugalského institutu IMPIC, který upravuje zadávání veřejných zakázek, e-platformy a správu portálu BASE. Fernando je ředitelem pro právní záležitosti a veřejné zakázky. Od roku 2008 je také státním zástupcem v oblasti veřejných zakázek. Zastupuje mimo jiné portugalskou vládu ve věcech zadávání veřejných zakázek u Evropského soudního dvora.

Profesní profil

Katarína Kalocsanyiová

Katarína Kalocsanyiová

Firemní nákup a logistika jsou hlavní oblasti, kterými se zabývá vystudovaná právnička Katarína Kalocsányiová. V současnosti je manažerkou logistiky nákupu v nadnárodní skupině MOL. Její tým řeší skupinové požadavky na různé druhy přeprav, skladování, investic do vozového parku a pronájmů vozidel a také lokální požadavky vycházející z logistiky dceřiné společnosti SLOVNAFT. Právě v ní dříve působila na různých nákupních pozicích.

Profesní profil

Veronika Ivaničová

Veronika Ivaničová

Vědomosti a dovednosti z oblasti elektronizace a centralizace veřejných zakázek nejprve „nasávala“ na slovenském Ministerstvu vnitra, kde působila v letech 2014 až 2016. Poté se Veronika Ivaničová přesunula na Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, na kterém se jí z pozice ředitelky Odboru veřejných zakázek podařilo zavést kompletní elektronizaci včetně zakázek s nízkou hodnotou. Její tým navíc nyní finišuje nový národní potravinový eKatalog, který bude fungovat na bázi e-shopu.

Profesní profil

Karel Voborský

Karel Voborský

Jedním z řečníků, kteří budou na eBF hovořit na téma „New Procurement“, bude Karel Voborský. Zkušený odborník, který působí ve společnosti Asahi Breweries Europe Group jako vedoucí oddělení nákupu přímých materiálů a zajišťování zdrojů pro jedenáct evropských pivovarů. Ve své praxi se zaměřuje na výsledky a snahu o změnu, zlepšování a disciplínu s cílem zvýšit konkurenční výhodu. Multikulturní a mezinárodní prostředí zná také ze společností Mars, Molson Coors nebo Sanofi.

Profesní profil

Isabel Rosa

Isabel Rosa

Informační systémy a elektronizace veřejných zakázek jsou oblasti, kterými se dlouhodobě zabývá portugalská specialistka Isabel Rosa. V rámci národního institutu IMPIC je zodpovědná za řízení portálu pro veřejné zakázky. Problematiku elektronického zadávání však řeší také v evropských i portugalských pracovních skupinách. V oboru se pohybuje takřka 25 let, během kterých většinou pracovala na vedoucích pozicích.

Profesní profil

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se „nenakupuje“. Ve společnosti Innogy se momentálně zaměřuje na nákupní legislativu, procesy a systémy. Příklad? Od loňského roku provozují systém, který umožňuje předkvalifikaci dodavatelů a ve výsledku dosahování významných úspor při výstavbě plynárenských sítí. Ve vítězných cenách to dělá až 90 milionů eur za rok.

Profesní profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Ředitelka odboru veřejných zakázek na slovenském Ministerstvu vnitra s oblibou říká, že pokud byste zapíchli špendlík všude, kde pracoviště jejího zaměstnavatele potřebují nakupovat komodity, vznikl by ježek ve tvaru Slovenské republiky. Z toho vyplývá, že odborné znalosti Daši Palákové musejí být pořádně husté. A také, že jsou. V oboru veřejných zakázek se pohybuje od roku 2006 a mimo jiné se podílela na úspěšném zavedení projektu Elektronického kontraktačního systému.

Profesní profil

Miloš Olejník

Miloš Olejník

Pokud má někdo za sebou více než dvacet let praxe v nadnárodních firmách typu Ikea, innogy či Makro, může na nákupních konferencích mluvit doslova o učebnicových příkladech. Miloš Olejník, v současnosti na pozici Headquarter Procurement Leader ve společnosti HB Reavis, patří přesně do této kategorie zkušených profesionálů. Je velkým propagátorem elektronických nákupů a zastáncem maximální transparentnosti v procesu výběrových řízení.

Profesní profil

Will Beattie

Will Beattie

Will je generálním manažerem pro kontinentální Evropu v Chartered Institute of Procurement and Supply (neboli CIPS). Will je lídrem vyhledávání nových tržních příležitost a asistuje při zakládání nových poboček po celém světě. Je zodpovědný především za spolupráci s globálními, korporátními klienty na návrhu a vývoji řešení, která mají pomoci organizacím maximalizovat potenciál nákupu a dodavatelských řetězců, včetně rozvoje lidí a procesů. Je vášnivým obhájcem nákupní profese a zaměřuje se na rozvoj dovedností nákupních týmů.

Profesní profil

Martina Šťastná

Martina Šťastná

O praktické příklady, kterak regionální samospráva díky eAukcím uspořila při nákupu nejrůznějších komodit, se za námi do Ostravy přijede z Liberce podělit Martina Šťastná. Je vedoucí oddělení veřejných zakázek na tamním Krajském úřadě Libereckého kraje, kde se svým týmem realizuje eAukce již několik let. Když zjistili, že dosažené úspory jsou skutečně zásadní, začali e-aukce využívat i v jednotlivých krajských příspěvkových organizacích

Profesní profil

Marie Siberová

Marie Siberová

Nákup je velmi stará disciplína, ale pravidla, jak hrát a vyhrát, nejsou jasně definována. Říká Marie Siberová ze společnosti Krofian CZ, kde zastává pozici vedoucí nákupu. Jelikož firma patří mezi špičky v oboru automatizace technologických celků, čelí každodenně velkým výzvám a nárokům. Na eBF se s námi podělí mimo jiné o to, jak reagovat na požadavky managementu v oblasti vyhledávání úspor jednotlivých komodit, standardizace dílů i vyhledávání nových technologií.

Profesní profil

Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Otevřeně, věcně a přesně, tak se snaží prosazovat požadavky interních klientů směrem k dodavatelům Marcela Zemanová, která pracuje v českém výrobním závodě světové korporace Chart Industries. Na pozici „Supply Chain manager“ disponuje vysokou kompetencí pro řízení celého nákupního procesu. Snaží se ji využívat tak, aby eliminovala potenciální neshody, nepochopení a nepružnost v interní komunikaci. Zásadní dovedností je pro ni tedy umění se správně ptát.

Profesní profil

Milan Tomek

Milan Tomek

Pojem „strategie nákupu“ je pro mnohé obtížně uchopitelný, avšak Milan Tomek ve své praxi ukazuje, že není čeho se bát. Více než deset let zkušeností na vedoucích pozicích ve společnosti Siemens nyní zúročuje jako „Global Commodity manager“, který má na starost vývoj a implementaci globálních strategií pro nákup velkých ocelových konstrukcí. Zároveň zlepšuje nákupní a dodavatelské postupy využitím moderních metod a proaktivním řízením činností zaměřených na snižování nákladů.

Profesní profil

Pavel Mráz

Pavel Mráz

Za vynikající, byť ne vždy úplně levnou, školu považuje Pavel Mráz nákupní případy, které zažil během své dvacetileté praxe. Jako podnikatel v oblasti autodopravy absolvoval řadu životních cest, které jej přivedly do nadnárodní japonské společnosti Yusen Logistics Czech, kde pracuje jako „Asset Manager“. Na eBF za námi přijede proto, aby předal autentický příběh o tom, jaké to je zavádět pomocí elektronizace centrálně řízený nákup do poboček v České a Slovenské republice.

Profesní profil

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Profesní profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektním důkazem, že se na ostravském eBF pravidelně potkávají ti největší hráči tuzemského i globálního nákupu, je účast zástupce společnosti Siemens. Za nadnárodní koncern opět vystoupí Martin Zelinka, ředitel nákupu divize Power&Gas Česká republika, který je uznávaným odborníkem na centralizaci nákupu a řízení projektů v oblasti zavádění nových nákupních nástrojů a procesů. V minulosti jej zásadně ovlivnilo také působení v nákupních týmech skupiny RWE.

Profesní profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem to Jaroslav Lexa dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 milionů eur. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je spoluzakladatelem slovenského APUeNu. V současnosti působí jako ředitel institutu pro zadávání veřejných zakázek na slovenském ÚVO.

Profesní profil

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Dlouhodobé působení ve veřejné správě vyměnil Tomáš Šturala v letošním roce za práci v soukromém sektoru. Od roku 2011 byl ředitelem Správy nemovitostí města Znojmo, kde stál za rozvojem elektronizace veřejných zakázek, ve kterých město ušetřilo spoustu financí. Nyní se věnuje poskytování služeb obcím, městům i firmám. Pomáhá jim řešit všechny obtíže, které se zadáváním mají. Jen v průběhu letošního roku administroval veřejné zakázky za bezmála 750 milionů korun.

Profesní profil

Kateřina Stuchlová

Kateřina Stuchlová

Názor, že i v malém městě Tachově se dějí velké věci, zastává Kateřina Stuchlová, která se od roku 2012 věnuje administraci tamních veřejných zakázek s využitím elektronických nástrojů. Hodnocení formou eAukcí se postupně stalo běžnou součástí většiny soutěží a zajistilo městu úspory v řádech miliónů korun. Tachov úspěšně realizuje také projekty z dotačních programů, kde elektronizace napomáhá při následných kontrolách. Každou zakázku bere jako novou výzvu.

Profesní profil

Karel Jaroměřský

Karel Jaroměřský

eAukce používá proto, že si díky nim může ověřit tržní cenu a že nákupčím pomáhají systémově myslet při tvorbě strategie výběrových řízení. Karel Jaroměřský je v současnosti manažerem centrálního nákupu ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, kde eAukce využil jako jeden z nástrojů pro centralizaci nákupních procesů. Strategickému nákupu se však věnoval už dříve, a to ve strojírenské firmě Hestego, kde byl také manažerem logistiky.

Profesní profil

Lukáš Moravčík

Lukáš Moravčík

Bohatá na mezinárodní praxi a projekty, taková je profesní cesta Lukáše Moravčíka. Absolventa anglické University of Bath a manažera firemního nákupu v oblasti průmyslu, logistiky a výroby. Jako „Category Manager“ se ve společnosti HB Reavis každodenně zabývá řízením kategorií, projektů, dále vyjednáváním, řízením dodavatelů či globálních a mezinárodních zdrojů. Zkušenosti sbíral na obdobných pozicích ve společnostech Salzburg AG, Austrian Post AG či Electrolux.

Profesní profil

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Vzdělání z lesnické i právnické fakulty v praxi úspěšně uplatňuje Jitka Hejlová, která se veřejným zakázkám věnuje od roku 2006. Dříve pracovala pro město Olomouc, ale také pro soukromé společnosti VOP a INNOVA. Od roku 2017 je vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek ve státním podniku Lesy ČR, který je jedním z velkých národních zadavatelů. Obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků a bystřin.

Profesní profil

Ivana Durczoková

Ivana Durczoková

Byla to obrovská výzva být u toho od počátku, říká Ivana Durczoková o profesní zkušenosti s uplatňováním principů korporátního řízení, které se stalo součástí každodenní praxe Krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Dnes běžně nakupují energie na burze a spotřební a zdravotnický materiál včetně potravin a některých služeb ve vlastním e-shopu. Ivana nejprve vedla projektový tým, nyní je vedoucí Odboru podpory korporátního řízení a kontroly.

Profesní profil

Mário Biňas

Mário Biňas

Říká o sobě, že je hráč, který velmi rád vypráví. Také proto Mário Biňas přednáší na téma e-Procurementu, kterému se věnuje od roku 2013, kdy způsobil doslova revoluci v elektronickém nákupu ve společnosti BILLA Slovensko. Vytvořil vzor, který umožnil provádět online aukce a tendry pro všechna firemní oddělení a který se prosadil v celé nadnárodní skupině. Dříve pracoval pro firmy GFK, Centire a Slovnaft, kde se zabýval analytikou a controllingem. V současnosti se věnuje budování vlastní společnosti, která pomáhá s elektronizací nákupu malým, středním i velkým podnikům.

Profesní profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Být na nákupní konferenci a propásnout vystoupení Jana Vaška, který patří ke špičkám oboru řízení nákupu, je prostě hřích. Inspirující, energický a v přiměřené míře zábavný řečník dovede nabyté zkušenosti výborně předávat studentům i praktikům. Jeho umění vtáhnout publikum do problematiky vychází z nákupní praxe ve společnostech Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V současné době přednáší na VŠB-TU Ostrava.

Profesní profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant a vedoucí projektu PROEBIZ, který své zkušenosti prezentuje na konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech Milan Kaplan založil firmu NAR specializující se na marketingové procesy v průmyslových podnicích. Následně začala vyvíjet a prosazovat v praxi e-bizové technologie, jako je výběr dodavatelů formou eAukce a elektronizace nákupních procesů. Projekt, který dostal název PROEBIZ, je nyní nejrozšířenějším eAukčním prostředím a zdrojem know-how v celé střední Evropě.

Profesní profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Má-li elektronický nákup své věrozvěsty, musí mít v jejich řadách své čestné místo také Ondrej Jombík, který prakticky za všech okolností prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele. Jakožto vedoucí úseku logistiky energetické společnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastává názor, že právě eAukce dokázaly trh z velké míry očistit od metod divokého kapitalismu 90. let. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesní profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailní znalosti a práce v atraktivním a náročném prostředí. Tak by se dala ve stručnosti shrnout vizitka Václava Peloucha, který se dokonale orientuje v provozu, správě a údržbě Národního divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystřídal různé pozice a v letech 2012 až 2013 byl pověřen jeho řízením. V současnosti je ředitelem technickoprovozní správy, která zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a veřejných zakázek. O čerstvé poznatky z praxe se může podělit díky probíhající rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery, kde je za Národní divadlo vedoucím realizačního týmu.

Profesní profil

Mateusz Borowiecki

Mateusz Borowiecki

O tom, že své o vedení nákupů, consultingu a sourcingu vědí také v sousedním Polsku, bezesporu přesvědčí Mateusz Borowiecki. Odborník s opravdu širokým záběrem, který má více než patnáctileté zkušenosti s mezinárodními projekty, a to včetně IT projektů, jako jsou zavádění nákupních systémů různých výrobců. Pravidelně přednáší na nákupních konferencích, publikuje o korporátních nákupech a působí také jako lektor postgraduálních studií na ALK ve Varšavě a na VSB ve Vratislavi.

Profesní profil

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Jako zkušený matador, který se v oblasti nákupu a řízení pohyboval ve společnostech Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupní realita bývá někdy absurdní. Podle Martina Wiedermana se tak například klidně můžete soudit i s tím, s kým celé roky děláte většinu svých obchodů. Procesní řízení, operační management a nákup jako proces jsou jeho životními koníčky, takže není divu, že se o znalosti rád podělí formou publikační i lektorské činnosti.

Profesní profil

Juraj Majtán

Juraj Majtán

Nadnárodní společnost Faurecia patří k největším světovým dodavatelům pro automobilový průmysl. Již 18 let pro ni pracuje zkušený manažer Juraj Majtán, který měl mimo jiné na starost přípravu a zahájení výroby v nových závodech v Rumunsku, Rusku, Kolumbii a v Jižní Africe. Posledních deset let působí v oddělení nákupu, kde je nyní ředitelem více než třiceti nevýrobních závodů pro východní Evropu. Kromě toho vede také R&D centrum v Polsku a servisní centra v každé evropské zemi.

Profesní profil

Martin Daniš

Martin Daniš

Nejtěžší je začít, říká moudro, které platí nejen pro byznys. Své o tom ví i Martin Daniš, který začal doslova od nuly nastavovat procesy spojené s veřejnými zakázkami na úřadu Banskobystrického kraje. Jako vedoucí oddělení neváhal a elektronizaci veřejných zakázek zavedl i pro zakázky s nízkou hodnotou. V oboru se pohybuje více než sedm let. Dříve pracoval jako konzultant ve firmě VOSK, kde realizoval zhruba 200 zakázek pro veřejné zadavatele. Řešil však i námitky z „druhého břehu řeky“.

Profesní profil

Jan Hladký

Jan Hladký

Již více než dvacet let pracuje Jan Hladký v oblasti energetiky a průmyslových komodit. Na eBF se s námi podělí o pohled dodavatele, který je v současné době růstu cen ve výhodnější vyjednávací pozici oproti nákupčím. Dříve působil jako marketingový manažer ve firmě Metalimex či jako manažer prodeje v OKD. Nyní zastává podobnou pozici v německé společnosti Thyssenkrupp Raw Materials Trading.

Profesní profil

Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

Na často rozbouřené vlny ve vodách veřejných zakázek se dovede dívat z obou břehů. Juraj Barbarič totiž pracoval jak na straně uchazeče o zakázky, tak na straně zadavatele. Konkrétně působí od roku 2013 ve Východoslovenském ústavu srdečních a cévních chorob jako „samostatný referent verejného obstarávania“. Podílel se například na zavedení přípravných tržních konzultací a nyní se věnuje převážně realizaci podlimitních zakázek v rámci EKS či zakázkám malého rozsahu.

Profesní profil

Martin Hadaš

Martin Hadaš

Zadávání veřejných zakázek se věnuje více než deset let, přičemž od roku 2011 působí jako vedoucí odboru veřejných zakázek na brněnské Masarykově univerzitě. Martin Hadaš tam společně s kolegy realizuje centrální nákupy prostřednictvím DNS a rámcových smluv, dále řídí zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z programů EU či koordinuje používání eNástroje pro zadávání veřejných zakázek. Příležitostně také přednáší. Dříve vedl výběrová řízení v poradenské firmě.

Profesní profil

Jana Hybšová

Jana Hybšová

Veřejné zakázky v hodnotě několika miliard korun za rok má na starost Jana Hybšová, která pátým rokem působí na pozici vedoucí odboru veřejných zakázek v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. V náročném sektoru tuzemského zdravotnictví přitom zúročuje své zkušenosti se všemi typy zadavatelů a soutěží, které získala během předchozí praxe. Veřejné zakázky jsou od počátku výhradním oborem jejího zájmu.

Profesní profil

Rastislav Janík

Rastislav Janík

Vystudovaný právník, který elektronické nákupní nástroje používá rád a intenzivně. To je Rastislav Janík ze společnosti Západoslovenská energetika, patřící do koncernu E.ON, kde na pozici vedoucího nákupu realizoval až 90 % výběrových řízení elektronicky. Svět elektronizace poznal ve všech souvislostech, takže může zasvěceně mluvit třeba o souladu technických specifikací a nákupních procesů. Za všech okolností se snaží o elektronizaci vedoucí k maximálně efektivnímu strategickému nákupu.

Profesní profil

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cílem posouvat stále výš obecnou hranici kvality v oblasti zadávání veřejných zakázek se do Ostravy pravidelně vrací Stanislav Bogdanov. Na nákupním festivalu bude zastupovat nejvyšší úroveň státního řízení, jelikož je ředitelem odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti se podílel na projektu Národního elektronického nástroje a byl také jeho hlavním školitelem.

Profesní profil

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratrského Slovenska, se kterým si jazykově i filozoficky velmi dobře rozumíme, přijede do Ostravy Branislav Šarmír. Během profesní kariéry působil od roku 1996 ve velkých společnostech jako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Řídicí pozice v oblasti marketingu, obchodu a služeb zákazníkům však v posledních šesti letech vyměnil za veřejné zakázky a nákup, které jsou jeho současným „džobem“ ve společnosti VO SK.

Profesní profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Zkušený manažer nákupu, lektor a konzultant. Tím vším je Karel Otýs, který v roce 2011 odešel z vysoké manažerské pozice v nákupu a založil vlastní poradenskou a lektorskou praxi. S nadšením učí, sbližuje, radí, sdílí, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupčí, manažery nákupu, ale i jejich interní klienty a občas i dodavatele. Umí hledat neotřelá řešení s důrazem na efektivnost a jednoduchost. I složitý problém dokáže rozložit na jednoduché srozumitelné molekuly.

Profesní profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých letech výrazně pomohl k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, naprosto běžně realizuje všechna výběrová řízení elektronickou formou. Podobný přínos nyní od Jiřího Róžańského očekává také společnost Xella CEE, kde zastává pozici vedoucího nákupu. Jakožto velký příznivec elektronických nástrojů umí zaujmout srozumitelností, názorností a přístupností prezentovaných témat pro širokou škálu publika.

Profesní profil

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Již od roku 2001 pracuje Václava Kotrbová na Krajském úřadě Kraje Vysočina, kde zastává pozici analytičky a metodičky společných nákupů a na starosti má také právní zastřešení složitých veřejných zakázek. Jejich elektronizací se zabývá od doby zavedení povinného uveřejňování na profilu zadavatele, kdy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastní profil. V současné době využívá komerční e-nástroje, na kterých běžně realizují plně elektronická zadávání včetně DNS.

Profesní profil

Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Každá oblast ekonomiky má svá specifika a o zdravotnictví, kde je třeba pomáhat lidskému zdraví, to platí dvojnásob. Více nejen o tom na eBF řekne Jana Hovjacká, která pracuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj jako vedoucí oddělení centrálního zásobování. eAukcím se věnuje od roku 2009 a podílela se například na zavedení elektronického zadávání poptávek do nemocnic. V roce 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek.

Profesní profil

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povědomí, že neznalost zákona neomlouvá, v každodenní praxi rozšiřuje právnička Michaela Poremská. Avšak tím výčet jejích činností teprve začíná. Již od roku 2006 se věnuje zadávání veřejných zakázek, k čemuž bezmála deset let používá výhradně elektronické nástroje. Kromě toho píše na téma elektronizace veřejných zakázek odborné články a vydala i několik knih v češtině a angličtině. Znalosti předává studentům na Mendelově univerzitě v Brně i veřejnosti na seminářích.

Profesní profil

Martina Klacek

Martina Klacek

Když chcete elektronizovat veřejné zakázky, musíte to dělat naplno. Tímto heslem se řídí Martina Klacek, která od roku 2015 prosazuje plnou elektronizaci procesů veřejných zakázek, a to z pozice vedoucí odboru veřejných zakázek města Žiar nad Hronom. Od letoška se mohou chlubit tím, že jako první samospráva na Slovensku spustili veřejné zakázky prostřednictvím Dynamického nákupního systému. To víte, kde je vůle, tam je cesta.

Profesní profil

Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Postupnými kroky vede pestrá a bohatá profesní cesta Valentiny Vaňkové, která se na eBF podělí o nákupní zkušenosti z domácí Ostravy. V současné době totiž pracuje na Magistrátu města, odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, a to jako vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a praxi získávala nejprve v oblasti dopravy a spedice. Působila ve společnosti ČSAD a následně založila vlastní spediční firmu Forman VK.

Profesní profil

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Odpovědné a smysluplné zadávání veřejných zakázek je tím, pro co se profesně nadchl Jiří Šimon, ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR, kde pracuje od roku 2014. V Ostravě se podělí o to, jak úspěšně centralizovat zakázky, jak dohlížet na 35 resortních organizací či proč u náročnějších tendrů preferovat předběžné tržní konzultace. Na základě inspirace, kterou získal i ve Velké Británii, se snaží šířit dobrá řešení také v rámci vládních pracovních skupin.

Profesní profil

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svému poslání, které spočívá v mimořádně aktivní podpoře změn nákupního chování zadavatelů a zjednodušení a zrychlení nákupních procesů, se Kateřina Koláčková věnuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V oblasti elektronizace veřejných zakázek má rozhodně čím inspirovat. Vždyť od roku 2006 ve své společnosti Otidea proškolila více než 10 tisíc zadavatelů a úspěšně realizovala tendry převyšující hodnotu 5 miliard korun.

Profesní profil

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Profesní profil

Žaneta Vebrová

Žaneta Vebrová

Nákupní svět považuje za tak krásně rozmanitý, že každý den netuší, čím novým ji může překvapit. Žanetu Vebrovou můžeme bezesporu označit za další z nadšených propagátorek elektronizace nákupu. Od roku 1997 pracuje ve společnosti Korado, kde nejprve zastávala pozici hlavní účetní. Od roku 2012 se stará o výběrová řízení v nákupním týmu se zaměřením na služby a investice. Využívání elektronických nástrojů k vyjednávání či porovnávání dat je pro ni přirozenou volbou.

Profesní profil

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za velice úspěšnou a zkušenou konzultantku můžeme bezesporu označit Lenku Kundratovou, které se od roku 2001, kdy začala pracovat ve společnosti NAR marketing, podařilo prosadit eAukce jako nákupní nástroj do více než 80 firem a institucí. V současnosti vede tým obchodních konzultantů PROEBIZ, přičemž může těžit ze širokého záběru znalostí, které získala díky předchozím zaměstnáním jako marketingová ředitelka a vedoucí nákupního oddělení.

Profesní profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostředí strojíren, kde pracoval devět let a kde také začal využívat eAukce při výběrových řízeních, vyměnil v roce 2006 za roli jednoho z hlavních velvyslanců projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíří Tomáš Trenkler dlouhodobě na Slovensku a od počátku roku 2015 zejména v Chorvatsku.

Profesní profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Profesní profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferenci vystoupí jako vedoucí Centra uživatelské podpory eAukčního systému PROEBIZ, známého jako „Houston“. Marian Gałuszka vede tým asistenční podpory, školí doma i v zahraničí a podílí se na vývoji a testování systému. V mateřské firmě NAR marketing pracuje od roku 2009. Předtím se věnoval logistice ve společnosti Pro North Czech. Vystudoval mezinárodní obchod na Univerzitě v Krakowě včetně studijních jazykových pobytů v USA a Kanadě.

Profesní profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví jej zavádět eAukční software PROEBIZ do vnitropodnikových procesů jednotlivých firem a institucí. Specializuje se zejména na zefektivnění procesů ve veřejných zakázkách postavením jasné struktury soutěží. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti NAR marketing v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent. V současné době pracuje na pozici country manažera.

Profesní profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potřebujete poradit, jak na to, aby eAukce opravdu fungovaly? Obraťte se na Jiřího Cudlína, vedoucího projektového týmu PROEBIZ, který řeší optimalizaci eAukčního systému, elektronizaci veřejných zakázek s celoevropskou působností, zjednodušení schvalovacích procesů ve firmách a institucích a vzájemnou součinnost jednotlivých softwarů. Kromě odborných rysů jsou pro něj typické sklony pro suchý humor, americkou schopnost se pochválit a segedínský guláš na italský způsob.

Profesní profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základem každé elektronizace jsou vždy precizně fungující informační technologie. Jiří Špalek se jim věnuje jako manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. V současnosti působí na pozici business country manažera pro slovenský trh. Řídí zavádění softwarových produktů do firem a administrace jednotlivých výběrových řízení. Na jeho vizitce nesmí chybět ani pozice trenéra a konzultanta v oblasti elektronizace nákupních systémů s patnáctiletou praxí v oboru.

Profesní profil

Karel Stoszek

Karel Stoszek

Dotahovat náročná výběrová řízení do úspěšných cílů v podobě eAukcí patří mezi hlavní poslání Karla Stoszka, který je obchodním manažerem projektu PROEBIZ pro oblast zdravotnictví a veřejné správy v Česku. Jeho specializace na obě uvedené oblasti je logická a přirozená, protože v minulosti pracoval na manažerské pozici v regionální nemocnici a kromě toho byl dlouhou dobu členem zastupitelstva jednoho z moravských měst.

Profesní profil

Petr Donath

Petr Donath

Na eBF se tradičně můžete setkávat také s odborníky z „domácí“ společnosti NAR marketing. Jedním z těch, kteří se vám budou věnovat v rámci Training Pointu, je Petr Donath. Od svého příchodu v roce 2013 nejprve pracoval jako trenér systému PROEBIZ ve slovenském týmu. Nyní je projektovým manažerem ve vývojovém týmu softwaru JOSEPHINE. Dříve působil jako analytik Policie ČR na Městském ředitelství policie v Ostravě a později na Krajské správě Severomoravského kraje.

Profesní profil

Jan Jedlička

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Profesní profil

Jan Cudlín

Jan Cudlín

Sám o sobě říká, že vyniká ve všem, na co sáhne, či na co jen pomyslí a hlavně je až překvapivě skromný. Trenér systémů PROEBIZ Jan Cudlín vás o tom přesvědčí jako jeden z dalších specialistů Training Pointu. Ve společnosti NAR marketing pracuje od roku 2015, kdy nastoupil do moravského týmu. V současnosti školí a implementuje nejsložitější problémy elektronizace ve firmách a institucích prostřednictvím asistenční podpory.

Profesní profil

Piotr Krompiewski

Piotr Krompiewski

Mezi zkušené bardy na veřejné zakázky a ostatní eTendry patří ve společnosti NAR marketing Piotr Krompiewski. Jakožto bývalý profesionální voják se vydal na misi v oblasti elektronizace v roce 2013. Nejprve se stal „styčným důstojníkem“ ve vývojovém týmu JOSEPHINE, který pracuje na přípravě zakázek ve veřejném sektoru. Od roku 2017 je duchem i srdce polského obchodního týmu. Členem polské armády, kde dosáhl hodnosti velitele čety, byl takřka 11 let.

Profesní profil

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Specialistka, která hledí na problematiku eAukcí ve firemním a veřejném nákupu optikou odborného administrátora a lektora. Významnou část zkušeností získala Ivana Ondruchová ve společnosti NAR marketing, kde formou asistenční podpory pomáhá klientům projektu PROEBIZ s nejsložitějšími eAukčními případy.

Profesní profil

František Seifreid

František Seifreid

Součástí světa eNástrojů se stal v roce 2016 poté, co úspěšně absolvoval studium marketingu a obchodu na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava. František Seifried je ve společnosti NAR marketing členem týmu Projekty, kde se spolupodílí na vývoji systémů JOSEPHINE a WORKFLOW. Kromě práce na interních systémech se zabývá také konzultacemi a návrhy řešení externích projektů pro některé klienty.

Profesní profil

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Nejslavnější trenér či chcete-li školitel systému PROEBIZ. To je ve zkratce Andrzej Kulbiński, který se stal součástí firmy NAR Marketing v roce 2007. Začínal jako zaměstnanec „hotline“ systému, který za tři a půl roku dosáhl na pozici specialisty na eAukce. Co to znamená? Díky svým znalostem je v rámci asistenční podpory schopen vyřešit ty nejsložitější problémy, se kterými se firmy a instituce využívající elektronické aukce potýkají.

Profesní profil

Back to Top