Přednášející

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se „nenakupuje“. Ve společnosti Innogy se momentálně zaměřuje na nákupní legislativu, procesy a systémy. Příklad? Od loňského roku provozují systém, který umožňuje předkvalifikaci dodavatelů a ve výsledku dosahování významných úspor při výstavbě plynárenských sítí. Ve vítězných cenách to dělá až 90 milionů eur za rok.

Profesní profil

Peter Kraljič

Peter Kraljič

Žijící legenda nákupu Peter Kraljič bude speciálním hostem letošního eBF. Všichni velitelé nákupních týmů se setkali s jeho „metodou nákupního portfolia“, která je spíše známá jako Kraljičova matice. Na eBF uslyšíme výklad matice z pohledu jejího autora s odstupem 30-ti let. 2 500 citací v nejprestižnějších časopisech jsou vysvětlením toho, proč je Peter Kraljič považován za oborovou ikonu ve světovém měřítku, která se stala základním stavebním kamenem pro celý nákup a jeho budoucnost.

Profesní profil

Zuzana Bučeková

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvělých nápadů, kterými rozvíjela elektronizaci ve Východoslovenském ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košicích. Zuzana Bučeková tam z pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek vlastními silami vyvinula a uvedla v život dva unikátní e-nástroje, za což v roce 2015 získala mezinárodní cenu FSA v kategorii MASTER. Od letošního roku pracuje ve společnosti Svet zdravia, kde řídí a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z fondů EU.

Profesní profil

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Veřejným zakázkám se úspěšně věnuje už od roku 2006. Pracovala pro město Olomouc, ale také pro státník podnik VOP Šternberk a poradenskou společnost INNOVA Int. Od roku 2017 do dubna 2019 byla Jitka Hejlová vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek ve státním podniku Lesy ČR. Významně se podílela na elektronickém zadávání a zejména na širším využití dynamických nákupních systémů. Aktuálně působí v advokátní kanceláři s generální praxí.

Profesní profil

Isabel Rosa

Isabel Rosa

Informační systémy a elektronizace veřejných zakázek jsou oblasti, kterými se dlouhodobě zabývá portugalská specialistka Isabel Rosa. V rámci národního institutu IMPIC je zodpovědná za řízení portálu pro veřejné zakázky. Problematiku elektronického zadávání však řeší také v evropských i portugalských pracovních skupinách. V oboru se pohybuje takřka 25 let, během kterých většinou pracovala na vedoucích pozicích.

Profesní profil

Tünde Tátrai

Tünde Tátrai

Vedoucí roli hned v několika projektech hraje ekonomka a právnička Tünde Tátrai, jejíž domovskou „scénou“ je Institut obchodní ekonomie na univerzitě Corvinus v Budapešti, kde vyučuje elektronizaci veřejných zakázek, řízení dodavatelského řetězce a udržitelné zadávání. Aktivní je také v mezinárodních výzkumných projektech, je autorkou řady knih a publikací a píše do odborných časopisů. Kromě toho je součástí několika výzkumných programů a konferencí o veřejných zakázkách.

Profesní profil

Jozef Bálint

Jozef Bálint

Po celý profesní život se v oblasti veřejných zakázek pohybuje právník Jozef Bálint, který nejprve v letech 2013 až 2017 působil na slovenském Úradu pre verejné obstarávanie, kde se zabýval zejména kontrolními činnostmi. Následně přešel do společnosti Západoslovenská distribuční, pro kterou zajišťuje nákup spadající pod zákon o veřejných zakázkách a metodicky nastavuje nákupní procesy. Jako hobby píše odborné články a moc nás těší, že rád přednáší na konferencích.

Profesní profil

Ota Novotný

Ota Novotný

Je zástupcem Česka v mezinárodních výborech pro softwarové inženýrství. Ota Novotný se tak podílí na řadě projektů spojených s implementací informačních systémů pro predikční modelování na základě datové analýzy. Problematika propojování a transformace datových zdrojů pro přípravu analytických výstupů jej baví na tolik, že o ní aktivně publikuje a kromě jiného je spoluautorem knihy s titulem „Business Intelligence - Jak využít bohatství ve vašich datech“.

Profesní profil

Radoslav Delina

Radoslav Delina

Expert v oblasti využívání umělé inteligence na zpracování velkých dat, který participuje na několika mezinárodních projektech zaměřených na přípravu datových výstupů pro další analýzy a vyhodnocování ekonomických nebo finančních rizik. Radoslav Delina, vedoucí Katedry bankovnictví a investování na Technické univerzitě Košice, je současně korespondentem evropské iniciativy Evropské komise – eBusiness w@tch, eWork, e-Skills For The 21st a dalších.

Profesní profil

Ondrej Kuruc

Ondrej Kuruc

O tom, že poctivá práce růže přináší, je přesvědčen ředitel odboru veřejných zakázek na Ministerstvu zdravotnictví SR. Ondrej Kuruc procesně pokrývá všechny centrální veřejné zakázky včetně těch nejúspěšnějších, jako byl nákup CT přístrojů, lůžek a lineárních urychlovačů. Dosud realizoval šest nadlimitních zakázek, z nichž v pěti případech došlo k realizaci 137 e-aukcí s úsporou více než 42 milionů EUR. V praxi už vyzkoušel i dynamické nákupní systémy určené pro všechny nemocnice.

Profesní profil

Patrik Mauric

Patrik Mauric

Z vyučeného elektrikáře se stal absolventem managementu a ekonomie, který se posledních patnáct let věnuje firemnímu nákupu. Patrik Mauric úspěchy slavil a pozoruhodných výsledků dosahoval od samých začátků, kdy měl na starost například nákupy modemů v mezinárodní skupině Erste Bank v rozsahu 350 milionů EUR ročně. Aktuálně transformuje „Procurement“ či chcete-li nákupní organizaci v hračkářském odvětví pro společnost Spin Master.

Profesní profil

Peter Gomes

Peter Gomes

Jsou lidé, pro které je jejich profese jako stvořená. Bez debat to platí v případě Petera Gomese a jeho pozice programového manažera pro automatizaci procesů ve společnosti Siemens, kde čtyři roky pracuje na urychlování obchodních operací, a to formou inovací v dodavatelském řetězci, automatizací procesů a analytikou dat. Zúročuje tak dlouholeté zkušenosti z oboru informačních technologií včetně vývoje systémů a aplikací.

Profesní profil

Agnes Czibik

Agnes Czibik

Od roku 2014 pracuje na analýze dat veřejných zakázek a na vývoji indikátorů možných korupčních rizik. Agnes Czibik se touto agendou zabývá v maďarském Government Transparency Institute, kde zastává pozici datové analytičky a projektové manažerky. Pomáhá tak s výzkumem a obhajobou řádné správy věcí veřejných. Využívá zejména kvantitativní analýzy rozsáhlých databází veřejných zakázek z celé Evropy, ze kterých tvoří nástroje pro hodnocení práce státní správy.

Profesní profil

Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Dlouhodobě se zabývá tématem odpovědného zadávání veřejných zakázek. Leona byla ředitelkou neziskové organizace Nová ekonomika, od roku 2014 působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vede i projekt „Sociálně odpovědné veřejné zadávání“. Potenciál veřejných zakázek spatřuje ve strategickém zadávání. Dříve si vyzkoušela mimo jiné předsednictví ve Výboru pro vzdělávání v Radě Evropské unie.

Profesní profil

Alexandra Leon

Alexandra Leon

Její vášní je pomáhat lidem a organizacím neustále se rozvíjet. Jako projektový lídr vytvořila Alexandra Leon expertní program pro zaměstnance v oboru veřejných zakázek, který je financován Evropskou unií. Účastnili se jej experti z 19 různých zemí, kteří získali titul „Certifikovaný expert na veřejné zakázky“ od vídeňské Vysoké školy ekonomické. Program odstartoval úsilí o vytvoření sítě schopných profesionálů z oboru veřejných zakázek s cílem mezinárodní výměny znalostí i postupů.

Profesní profil

Alice Vavřinová

Alice Vavřinová

Kromě standardního nákupu, který zahrnuje vše od výběru dodavatelů, přes vyjednávání o cenách až po snižování nákladů, se věnuje i projektům směřujícím k zlepšování nákupu. Alice Vavřinová přitom vychází z dlouholeté praxe v nákupní branži, kde se pohybuje od roku 2002. Od roku 2006 je senior nákupčí v automobilce TPCA Kolín, kde se v posledních letech zaměřuje na automatizaci nákupu. Tedy na snížení rutinní pracovní zátěže nákupčích a odstranění práce bez přidané hodnoty.

Profesní profil

Martin Olejník

Martin Olejník

Studiem pilot a profesí stále rozlétaný. Tak se vidí Martin Olejník, jehož pracovní kořeny vedou do oblasti analytiky a nákupních procesů ve zdravotnictví, kde spolupracoval na přerodu operativního nákupu v tendrování komodit v rámci privátní sítě nemocnic v Česku a na Slovensku. Momentálně má pod drobnohledem strategický nákup ve společnosti RayService a zodpovídá za rozjezd projektu další společnosti zabývající se centrálním nákupem.

Profesní profil

Michal Garaj

Michal Garaj

Nabídka práce ve veřejných zakázkách jej zastihla na cestě do Španělska, odkud Michal Garaj zamířil na konkurz na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na konkurzu uspěl a začal se zabývat námitkami v rámci revizních postupů. Později jej povolali do Rady ÚVO, kde pomáhal s rozhodováním druhého stupně. Po šesti a půl letech „přestoupil“ do týmu primátora Bratislavy Matúše Valla. Od letošního roku tam vede oddělení veřejných zakázek, do kterých se snaží dostat co nejvyšší přidanou hodnotu.

Profesní profil

Miroslav Knob

Miroslav Knob

Ve veřejných zakázkách si člověk pořádně „zaprávničí“, říká Miroslav Knob, který právnické vzdělání nejprve pět let rozvíjel na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejným zakázkám se věnoval jako analytik a později jako vedoucí jednoho z oddělení, které se zabývalo jejich kontrolou. Od roku 2018 pracuje ve firmě Otidea jako administrátor veřejných zakázek, které považuje za super obor s možností aktivně tvořit a společně s ostatními se dobrat konkrétních výsledků.

Profesní profil

Maja Kuhar

Maja Kuhar

Právnička, jejíž cesta k veřejným zakázkám začala na pozici praktikantky v advokátní kanceláři zastupující uchazeče v zadávacích řízeních. Letos byla Maja Kuhar chorvatským parlamentem jmenována předsedkyní Státní komise pro dohled nad postupy při zadávání veřejných zakázek. Předtím pracovala jako hlavní poradkyně ministra pro sociální politiku a mládež. Zodpovídala za centralizaci systému zadávání veřejných zakázek pro centra sociální péče a další instituce.

Profesní profil

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Upřímnou radost z toho, jakým způsobem se daří využívat prvky Průmyslu 4.0 v každodenním životě firmy RayService, má Rostislav Očadlík. Motto firmy „Vytváříme vědomě naši budoucnost“ pomáhá naplňovat již od roku 2000, přičemž nyní je ředitelem pro rozvoj technické infrastruktury. Co to obnáší? Třeba to, že standardní systémy řízení mění pomocí nových technologií do moderního a efektivního stavu nebo že se zaměřuje na řízení výroby formou „paperless production“.

Profesní profil

Zuzana Miladinovič

Zuzana Miladinovič

S velkým množstvím změn a nastavováním nových procesů je spojena práce Zuzany Miladinovič, která jako category manager odpovídá za silniční přepravu produktů, které jsou v rámci skupiny MOL Group přepravovány pro interní účely i směrem k zákazníkům. Zatímco nyní ve skupině zastřešuje nákup logistických služeb, do roku 2018 se na podpůrném oddělení podílela na projektech týkajících se nákupního procesu a systémů.

Profesní profil

Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Veřejné zakázky jej zaujaly už jako studenta. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se Jozef Kubinec zabýval jejich teoretickými základy a v rámci diplomové práce řešil problematiku jejich zásad a principů. Po krátkém působení v advokacii pracoval v letech 2012 až 2015 jako specialista v Železniční společnosti Cargo Slovakia, kde měl možnost vést tým strategického nákupu a veřejných zakázek. Od roku 2017 působí na Ministerstvu vnitra SR.

Profesní profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem to Jaroslav Lexa dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 milionů eur. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je spoluzakladatelem slovenského APUeNu. V současnosti působí jako ředitel institutu pro zadávání veřejných zakázek na slovenském ÚVO.

Profesní profil

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbat dění nejen v oblasti e-sourcingu v pivovarnickém gigantu Asahi Breweries. Z pozice „Head of Procurement for Asahi Breweries Europe“ zodpovídá Tomáš Veit za lokální týmy a nákupní aktivity ve vybraných evropských a asijských zemích. Profesně se zaměřuje především na zvyšování efektivity lokálních operativních týmů včetně měření jejich výkonu, zavádění jednotné IT infrastruktury, rozvoje e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivit.

Profesní profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektním důkazem, že se na ostravském eBF pravidelně potkávají ti největší hráči tuzemského i globálního nákupu, je účast zástupce společnosti Siemens. Za nadnárodní koncern opět vystoupí Martin Zelinka, ředitel nákupu divize Power&Gas Česká republika, který je uznávaným odborníkem na centralizaci nákupu a řízení projektů v oblasti zavádění nových nákupních nástrojů a procesů. V minulosti jej zásadně ovlivnilo také působení v nákupních týmech skupiny RWE.

Profesní profil

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Jako zkušený matador, který se v oblasti nákupu a řízení pohyboval ve společnostech Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupní realita bývá někdy absurdní. Podle Martina Wiedermana se tak například klidně můžete soudit i s tím, s kým celé roky děláte většinu svých obchodů. Procesní řízení, operační management a nákup jako proces jsou jeho životními koníčky, takže není divu, že se o znalosti rád podělí formou publikační i lektorské činnosti.

Profesní profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Zkušený manažer nákupu, lektor a konzultant. Tím vším je Karel Otýs, který v roce 2011 odešel z vysoké manažerské pozice v nákupu a založil vlastní poradenskou a lektorskou praxi. S nadšením učí, sbližuje, radí, sdílí, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupčí, manažery nákupu, ale i jejich interní klienty a občas i dodavatele. Umí hledat neotřelá řešení s důrazem na efektivnost a jednoduchost. I složitý problém dokáže rozložit na jednoduché srozumitelné molekuly.

Profesní profil

Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Kde vládne chaos, a scházejí pravidla, musí jednoho dne nastoupit řád a systematičnost. Jinak není možné se posunout dál. Své o tom ví Michal Kristiňák, právník, který má bohaté profesní zkušenosti z oblasti logistiky a nákupu. V minulých letech stál u rozvoje nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností, jako je například Medusa Group, kde díky elektronizaci a centralizaci nákupu dosáhli výrazných úspor. V současnosti pracuje jako Procurement manager ve společnosti Amazon Fulfillment Slovakia.

Profesní profil

Hana Sušková

Hana Sušková

Referent nákupu, komoditní nákupčí i vedoucí nákupu. Všemi těmito pozicemi během kariéry prošla Hana Sušková, která je v současnosti ředitelkou nákupu ve firmě Tatra Defence Vehicle. Věřte, že ví hodně o vyjednávání s průmyslovými dodavateli, od kterých nakupovala pro firmy jako Škoda Vagonka, OKD a OKK Koksovny. Právě proto se s námi ráda podělí o zkušenosti, strategie a triky, které se jí v praxi nejvíce osvědčily.

Profesní profil

Angus McIntosh

Angus McIntosh

Mnoho účastníků nákupního festivalu eBF bude bezesporu zvědavo na přednášku, se kterou do Ostravy přijede Angus McIntosh. Dříve výkonný prezident pro nákup ve společnosti Mars Petcare v Evropě či ředitel globálního nákupu v nadnárodní společnosti Beiersdorf, do které patří známé značky typu Nivea či Labello. Těžká váha z oblasti firemního nákupu v současnosti přešla do role nezávislého konzultanta, který pomáhá firmám zlepšit jejich strategické zdroje a vyjednávací schopnosti.

Profesní profil

Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Ospale působící atmosféru v branži obchodního a občanského práva po deseti letech vyměnil za dramatické prostředí veřejných zakázek. Vystudovaný právník Ľubomír Kubička se intenzivně zabývá zadáváním a realizací veřejných zakázek. Další sférou jeho bohatého profesního života je poradenská činnost, jejímž cílem je pomoc uchazečům o veřejné zakázky. Výzvám se však staví čelem i ve svém volném čase, který mu ještě zbývá. Snaží se totiž bojovat s nesmysly kolem nás.

Profesní profil

Bernard Adamczak

Bernard Adamczak

Odvětví automotive je velmi tvrdý byznys, ve kterém je jedním z hlavních témat neustálé vyjednávání s dodavateli. Právě v tom se umí bezvadně pohybovat náš další host, Bernard Adamczak, který se od roku 2010 věnuje globálnímu nákupu se zaměřením na trhy střední Evropy, Turecka či Indie. Do Ostravy míří jakožto strategický a komoditní nákupčí společnost Dr. Schneider Group, kde je jeho denním chlebem výběr právě nových dodavatelů, vyjednávání o cenách či snižování nákladů.

Profesní profil

Peter Kubovič

Peter Kubovič

Více než 10 let působil na slovenském Úrade pre verejné obstarávanie, a to na různých pozicích většinou souvisejících s dohledem nad veřejnými zakázkami a agendou sporů. Peter Kubovič se podílel na přípravě desítek rozhodnutí či odborných stanovisek, ale také spoluvytvářel legislativu veřejných zakázek. V současnosti je vedoucím útvaru veřejných zakázek města Trnava. Dlouhodobě se profiluje i jako lektor a autor odborných přednášek.

Profesní profil

Lenka Hollerová

Lenka Hollerová

Ráda říká, že odpovědné veřejné zadávání je cesta, která má smysl a velký přesah. Město Jičín se po ní vydalo i díky přesvědčení a zájmu Lenky Hollerové, která na tamním Městském úřadě vede oddělení veřejných zakázek. Od roku 2017 se plně věnuje odpovědnému veřejnému zadávání a velmi se s ním ztotožňuje. Věří, že Jičín může svými aktivitami a pozitivním přístupem inspirovat i další instituce.

Profesní profil

Petr Jelínek

Petr Jelínek

Právník s poetickou duší. Zakázky zadává odnepaměti. Názorový vůdce. Když může, běhá, i když je zdaleka nejpomalejší běžec z týmu. Takto originální je profesní i životní vizitka Petra Jelínka, jednoho z členů firmy 4E Consulting, která se zabývá zadáváním veřejných zakázek „trochu jinak“. To znamená, že dodavatele vybírá na základě kvality. Umožňuje to vlastní transparentní metoda hodnocení nabídek „m4E“.

Profesní profil

Roman Novotný

Roman Novotný

Laťku nastavenou Petrem Jelínkem drží na vysoké úrovni originality i jeho kolega Roman Novotný aneb právník, jakého jste ještě neviděli. Inovátor, nadšenec a pokušitel, který ve svém volném čase zadává veřejné zakázky. Také on bude vědět mnohé o tom, proč se vyplatí sledovat u dodavatelů parametry, jako je odborná úroveň, riziko, míra pokročilých řešení, manažerské schopnosti a nakonec i cena, která by vždy měla odpovídat nabízené práci.

Profesní profil

Leoš Vrzalík

Leoš Vrzalík

Především na obalové hospodářství, uhlíkovou stopu a dodávky surovin pro výrobu se na pozici „Sustainability Procurement Lead“ zaměřuje Leoš Vrzalík, který od letoška zavádí principy udržitelnosti v centrálním nákupu společnosti Asahi CE. Předtím sedmnáct let pracoval na manažerských pozicích ve společnosti Skanska. O tom, že s principy udržitelnosti spojil svůj profesní život, dobře vypovídá fakt, že byl i předsedou představenstva České rady pro šetrné budovy.

Profesní profil

Mirko Einert

Mirko Einert

Díky vášni k nákupu a smlouvání pracoval na různých postech v operativním i strategickém nákupu. Touha po inovacích a dovednost vést a motivovat ostatní umožnila Mirko Einertovi vytvořit nový tým zodpovědný za digitální transformaci i za organizační a personální rozvoj ve správě dodavatelského řetězce plynu a napájení ve společnosti Siemens AG. Sám říká, že cesta je to dlouhá a výzvy náročné, ale rozhodně to stojí za to!

Profesní profil

Gabriela Vysocká

Gabriela Vysocká

Svůj podíl na tom, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje hraje prim v korporátním řízení veřejné správy, a to včetně nakupování, které je transparentní a efektivní, má také Gabriela Vysocká. Na úřadě pracuje od jeho vzniku v roce 2001. Začínala na odboru informatiky jako správce aplikací, následně přešla na oddělení podpory korporátního řízení, kde mimo jiné vyvíjela komunikační nástroj zvaný Portál kraje. V posledních třech letech zastává pozici vedoucí tohoto oddělení.

Profesní profil

Ivan Safarnegha

Ivan Safarnegha

Zaměřuje se na standardizaci a automatizaci provozních procesů, a to pomocí metodik zlepšování a nejnovějších technologií. Ivan Safarnegha je v současné době Content Team Leader v nadnárodním pivovaru Asahi, kde zodpovídá za údržbu dat ERP a zajišťuje, aby vše probíhalo v souladu s firemní politikou. Pracoval také v ropném a plynárenském průmyslu, kde vyjednával dlouhodobé dohody z oblasti Maintenance, Repair & Operations pro rafinerie a chemické závody.

Profesní profil

Marta Macke

Marta Macke

V roce 2013 vytvořila Shortlist Consulting, první společnost na polském trhu, která se zaměřuje na poradenské služby, podporu rozvoje podnikání a budování vztahů mezi klienty a marketingovými agenturami. Marta Macke má téměř 25 let zkušeností, v letech 1995 až 2012 pracovala v polských i mezinárodních reklamních agenturách, ve kterých vedla obchodní a strategický rozvoj. Aktivní je také jako arbitr výboru pro etiku reklamy a je i mentorkou v klubu ženských mentorek.

Profesní profil

Rafał Karski

Rafał Karski

Velezkušený specialista na marketing a management, který je partnerem ve společnosti Shortlist Consulting. Rafał Karski kariéru zahájil v roce 1994 ve firmě Procter & Gamble, poté řídil marketing ve firmách jako Opoczno SA, Żywiec Zdrój a Liberty Mutual Insurance. V letech 2014 až 2017 byl generálním ředitelem Media Impact Polska ze skupiny Ringier Axel Springer. Je také držitelem několika oborových cen. Miluje aktivní trávení času s rodinou, terénní výlety nebo plachtění.

Profesní profil

Szymon Tochowicz

Szymon Tochowicz

Je leteckým inženýrem, který získal mimořádné nákupní zkušenosti nejen v leteckém, ale i v automobilovém a námořním průmyslu. Szymon Tochowicz ve firmách jako Rolls-Royce či Delphi řídil nákupní týmy na evropské i světové úrovni. Nyní vede společnost Eveneum, kde se specializuje na vývoj a implementaci nákupních strategií podporujících digitální transformaci jejich klientů. Vášnivě propaguje cirkulární ekonomiku a „Human-to-Human“ prvek v obchodních vztazích.

Profesní profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečně se s ním můžete setkat všude tam, kde jde o aktivní podporu a prohlubování znalostí v oblasti veřejných zakázek, elektronizace a využívání eAukcí při hodnocení dodavatelských nabídek. Jan Zahálka je právním expertem společnosti re-medical se specializací na zdravotnictví a hlavně na agendu úhrad a problematiku zdravotnických prostředků. V rámci poskytování poradenství zákonodárcům navrhl a prosadil „uživatelskou novelizaci“ zákona o veřejných zakázkách.

Profesní profil

Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Těžko může na eBF chybět profík, který realizoval firemní nákupy v celkové hodnotě přesahující 3,5 miliardy eur. Jacek Jarmuszczak, který má 15 let praxe ve vedení dodavatelských řetězců, bude bezesporu patřit mezi vyhledávané „spíkry“ ze sféry globálního nákupu. Dříve byl strategickým nákupčím v koncernu Philips či „Global Category“ manažerem ve skupině Carlsberg. Nyní pracuje na stejné pozici ve společnosti Nextbuy, kde vede jednání s klíčovými dodavateli.

Profesní profil

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Zatímco podle českého klasika Járy Cimrmana přišel „posel světla“ z Liptákova, k nám na eBF zavítá z Polska. Jmenuje se Marcin Zborowski a již patnáct let pracuje ve společnosti Signify (dříve Philips Lighting), která je průkopníkem ve výrobě osvětlovací techniky. Tak jako lidem svítí na cestu jejich moderní žárovky, zářivky či lampy, snaží se Marcin se svým týmem specialistů vnášet co nejvíce světla do nákupních procesů a co nejefektivněji řídit náklady na jednotlivé výrobky.

Profesní profil

Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

Neustálý rozvoj a zlepšování lidí a procesů jsou hlavním profesním cílem našeho dalšího spíkra, který se jmenuje Mikołaj Kuc. V nákupu sbírá zkušenosti přes dvanáct let s tím, že nízkých nákladů a vysoké efektivity se snaží docílit pomocí moderních projektů řízení. Nejprve pracoval ve společnostech segmentu FMCG, od roku 2013 působí v pivovarnickém businessu. Je Category Manager v Asahi Breweries Europe Group, kde se stará o nákupní strategie pro kategorii MRO (údržba a opravy).

Profesní profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Ředitelka odboru veřejných zakázek na slovenském Ministerstvu vnitra s oblibou říká, že pokud byste zapíchli špendlík všude, kde pracoviště jejího zaměstnavatele potřebují nakupovat komodity, vznikl by ježek ve tvaru Slovenské republiky. Z toho vyplývá, že odborné znalosti Daši Palákové musejí být pořádně husté. A také, že jsou. V oboru veřejných zakázek se pohybuje od roku 2006 a mimo jiné se podílela na úspěšném zavedení projektu Elektronického kontraktačního systému.

Profesní profil

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Profesní profil

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Jako člen pracovní skupiny, která krok za krokem budovala nový systém i legislativní rámec, se Zvonimir Jukić podílel na vývoji elektronického zadávání veřejných zakázek v Chorvatsku. Ze Záhřebu, kde pracuje jako vedoucí právně-vzdělávacího oddělení v Národních novinách a je současně členem týmu zabývajícího se rozvojem elektronického publikování a e-tenderů, přijede do Ostravy opět po roce. Podělí se také o nové zkušenosti získané díky praxi školitele.

Profesní profil

Ivana Durczoková

Ivana Durczoková

Byla to obrovská výzva být u toho od počátku, říká Ivana Durczoková o profesní zkušenosti s uplatňováním principů korporátního řízení, které se stalo součástí každodenní praxe Krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. Dnes běžně nakupují energie na burze a spotřební a zdravotnický materiál včetně potravin a některých služeb ve vlastním e-shopu. Ivana nejprve vedla projektový tým, nyní je vedoucí Odboru podpory korporátního řízení a kontroly.

Profesní profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Být na nákupní konferenci a propásnout vystoupení Jana Vaška, který patří ke špičkám oboru řízení nákupu, je prostě hřích. Inspirující, energický a v přiměřené míře zábavný řečník dovede nabyté zkušenosti výborně předávat studentům i praktikům. Jeho umění vtáhnout publikum do problematiky vychází z nákupní praxe ve společnostech Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V současné době přednáší na ČVUT v Praze.

Profesní profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant a vedoucí projektu PROEBIZ, který své zkušenosti prezentuje na konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech Milan Kaplan založil firmu NAR specializující se na marketingové procesy v průmyslových podnicích. Následně začala vyvíjet a prosazovat v praxi e-bizové technologie, jako je výběr dodavatelů formou eAukce a elektronizace nákupních procesů. Projekt, který dostal název PROEBIZ, je nyní nejrozšířenějším eAukčním prostředím a zdrojem know-how v celé střední Evropě.

Profesní profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Má-li elektronický nákup své věrozvěsty, musí mít v jejich řadách své čestné místo také Ondrej Jombík, který prakticky za všech okolností prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele. Jakožto vedoucí úseku logistiky energetické společnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastává názor, že právě eAukce dokázaly trh z velké míry očistit od metod divokého kapitalismu 90. let. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesní profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailní znalosti a práce v atraktivním a náročném prostředí. Tak by se dala ve stručnosti shrnout vizitka Václava Peloucha, který se dokonale orientuje v provozu, správě a údržbě Národního divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystřídal různé pozice a v letech 2012 až 2013 byl pověřen jeho řízením. V současnosti je ředitelem technickoprovozní správy, která zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a veřejných zakázek. O čerstvé poznatky z praxe se může podělit díky probíhající rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery, kde je za Národní divadlo vedoucím realizačního týmu.

Profesní profil

Peter Majtán

Peter Majtán

Jakožto velký zastánce moderního nákupu s důrazem na lidský přístup a analytické myšlení bude v Ostravě přednášet Peter Majtán, jehož motivací je být zkrátka lepší. Krédo? „Push the sky away“ (Nick Cave). Absolvent bratislavské Ekonomické univerzity začal kariéru ve společnosti Slovnaft, kde si postupně prošel oblastmi nákupu služeb, projektového nákupu a nákupu údržby (MRO). Momentálně působí na pozici manažera nákupu pro slovenský, český, rakouský a polský trh v rámci „Flagship Slovnaft“, která patří do skupiny MOL.

Profesní profil

Mateusz Borowiecki

Mateusz Borowiecki

O tom, že své o vedení nákupů, consultingu a sourcingu vědí také v sousedním Polsku, bezesporu přesvědčí Mateusz Borowiecki. Odborník s opravdu širokým záběrem, který má více než patnáctileté zkušenosti s mezinárodními projekty, a to včetně IT projektů, jako jsou zavádění nákupních systémů různých výrobců. Pravidelně přednáší na nákupních konferencích, publikuje o korporátních nákupech a působí také jako lektor postgraduálních studií na ALK ve Varšavě a na VSB ve Vratislavi.

Profesní profil

Martin Daniš

Martin Daniš

Nejtěžší je začít, říká moudro, které platí nejen pro byznys. Své o tom ví i Martin Daniš, který začal doslova od nuly nastavovat procesy spojené s veřejnými zakázkami na úřadu Banskobystrického kraje. Jako vedoucí oddělení neváhal a elektronizaci veřejných zakázek zavedl i pro zakázky s nízkou hodnotou. V oboru se pohybuje více než sedm let. Dříve pracoval jako konzultant ve firmě VOSK, kde realizoval zhruba 200 zakázek pro veřejné zadavatele. Řešil však i námitky z „druhého břehu řeky“.

Profesní profil

Martin Hadaš

Martin Hadaš

Zadávání veřejných zakázek se věnuje více než deset let, přičemž od roku 2011 působí jako vedoucí odboru veřejných zakázek na brněnské Masarykově univerzitě. Martin Hadaš tam společně s kolegy realizuje centrální nákupy prostřednictvím DNS a rámcových smluv, dále řídí zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z programů EU či koordinuje používání eNástroje pro zadávání veřejných zakázek. Příležitostně také přednáší. Dříve vedl výběrová řízení v poradenské firmě.

Profesní profil

Peter Čambál

Peter Čambál

Aktivní znalost nákupních kategorií a analýza nákladů, to jsou podle Petera Čambála důležité postupy a nástroje při práci v nákupu, kterému se věnuje více než 12 let. Od roku 2015 je manažerem zakázek ve společnosti Slovenské elektrárny, kde se přímo podílí na tom, aby se taktický nákup stal nákupem strategickým. Je považován za jednoho z průkopníků aplikování metodiky „Design to Cost (DTC)“. Kromě domácího Slovenska působil v letech 2013 a 2014 ve firmě Enel Russia, a to jako manažer DTC.

Profesní profil

Rastislav Janík

Rastislav Janík

Vystudovaný právník, který elektronické nákupní nástroje používá rád a intenzivně. To je Rastislav Janík ze společnosti Západoslovenská energetika, patřící do koncernu E.ON, kde na pozici vedoucího nákupu realizoval až 90 % výběrových řízení elektronicky. Svět elektronizace poznal ve všech souvislostech, takže může zasvěceně mluvit třeba o souladu technických specifikací a nákupních procesů. Za všech okolností se snaží o elektronizaci vedoucí k maximálně efektivnímu strategickému nákupu.

Profesní profil

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cílem posouvat stále výš obecnou hranici kvality v oblasti zadávání veřejných zakázek se do Ostravy pravidelně vrací Stanislav Bogdanov. Na nákupním festivalu bude zastupovat nejvyšší úroveň státního řízení, jelikož je ředitelem odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti se podílel na projektu Národního elektronického nástroje a byl také jeho hlavním školitelem.

Profesní profil

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratrského Slovenska, se kterým si jazykově i filozoficky velmi dobře rozumíme, přijede do Ostravy Branislav Šarmír. Během profesní kariéry působil od roku 1996 ve velkých společnostech jako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Řídicí pozice v oblasti marketingu, obchodu a služeb zákazníkům však vyměnil za veřejné zakázky a nákup, které jsou jeho současným „džobem“ ve společnosti obstaráme, s.r.o.

Profesní profil

Marcela Turčanová

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Profesní profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých letech výrazně pomohl k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, naprosto běžně realizuje všechna výběrová řízení elektronickou formou. Podobný přínos nyní od Jiřího Róžańského očekává také společnost Penta Hospitals, kde zastává pozici Head of Central Procurement. Jakožto velký příznivec elektronických nástrojů umí zaujmout srozumitelností, názorností a přístupností prezentovaných témat pro širokou škálu publika.

Profesní profil

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Již od roku 2001 pracuje Václava Kotrbová na Krajském úřadě Kraje Vysočina, kde zastává pozici analytičky a metodičky společných nákupů a na starosti má také právní zastřešení složitých veřejných zakázek. Jejich elektronizací se zabývá od doby zavedení povinného uveřejňování na profilu zadavatele, kdy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastní profil. V současné době využívá komerční e-nástroje, na kterých běžně realizují plně elektronická zadávání včetně DNS.

Profesní profil

Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Každá oblast ekonomiky má svá specifika a o zdravotnictví, kde je třeba pomáhat lidskému zdraví, to platí dvojnásob. Více nejen o tom na eBF řekne Jana Hovjacká, která pracuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj jako vedoucí oddělení centrálního zásobování. eAukcím se věnuje od roku 2009 a podílela se například na zavedení elektronického zadávání poptávek do nemocnic. V roce 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek.

Profesní profil

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povědomí, že neznalost zákona neomlouvá, v každodenní praxi rozšiřuje právnička Michaela Poremská. Avšak tím výčet jejích činností teprve začíná. Již od roku 2006 se věnuje zadávání veřejných zakázek, k čemuž bezmála deset let používá výhradně elektronické nástroje. Kromě toho píše na téma elektronizace veřejných zakázek odborné články a vydala i několik knih v češtině a angličtině. Znalosti předává studentům na Mendelově univerzitě v Brně i veřejnosti na seminářích.

Profesní profil

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Odpovědné a smysluplné zadávání veřejných zakázek je tím, pro co se profesně nadchl Jiří Šimon, ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR, kde pracuje od roku 2014. V Ostravě se podělí o to, jak úspěšně centralizovat zakázky, jak dohlížet na 35 resortních organizací či proč u náročnějších tendrů preferovat předběžné tržní konzultace. Na základě inspirace, kterou získal i ve Velké Británii, se snaží šířit dobrá řešení také v rámci vládních pracovních skupin.

Profesní profil

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svému poslání, které spočívá v mimořádně aktivní podpoře změn nákupního chování zadavatelů a zjednodušení a zrychlení nákupních procesů, se Kateřina Koláčková věnuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V oblasti elektronizace veřejných zakázek má rozhodně čím inspirovat. Vždyť od roku 2006 ve své společnosti Otidea proškolila více než 10 tisíc zadavatelů a úspěšně realizovala tendry převyšující hodnotu 5 miliard korun.

Profesní profil

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Profesní profil

Petra Vrbová

Petra Vrbová

Ve světě nákupu a nadnárodních koncernů se dokonale vyzná Petra Vrbová, která v prostředí globálních hráčů pracuje od roku 2004. Nejprve působila ve společnosti Nestlé Česko jako nákupčí služeb a nepřímých materiálů a jako specialista SAP nákupních modulů. Následně zastávala pozici manažera nákupu služeb a nepřímých materiálů. V současnosti zúročuje své schopnosti a dovednosti jako teamleader, a to v „Non-Core Commodity týmu“ ve společnosti innogy.

Profesní profil

Přemysl Houda

Přemysl Houda

Přednáší soudobé české a světové dějiny na Fakultě humanitních studií a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Krom toho, že je historik, je také publicista. Řadu let byl editorem sobotní přílohy Lidových novin nazvané Česká pozice. V médiích pravidelně publikuje dodnes. Napsal několik knih, poslední vyšla letos v nakladatelství Karolinum a jmenuje se Normalizační festival. Se ženou překládá odbornou literaturu z angličtiny a taky hrával fotbal, dokonce první dorosteneckou ligu.

Profesní profil

Ingrid Kitzbergerová

Ingrid Kitzbergerová

Jak vést rodinnou firmu plnou umělců? Galeristka z prestižní CREARS, soukromé galerie současného umění v Rožnově pod Radhoštěm, bude vyprávět o životě se sochařem Igorem Kitzbergerem i o synech Kristiánovi a Sebastiánovi, kteří jdou v otcových šlépějích a jsou v rodině již třetí generací uměleckých osobností. Uměleckým kovářem je totiž i její tchán Václav Kitzberger.

Profesní profil

Ladislav Větvička

Ladislav Větvička

Exportní a obchodní manažer našich i zahraničních společností je české veřejnosti znám jako originální komentátor domácího i světového dění. Procestoval mnoho zajímavých oblastí a podařilo se mu zaznamenat například klíčové události v Kyjevě a Sýrii nebo zprostředkovat čtenářům jeho blogu situaci v zemích, které turisté příliš nevyhledávají, od Karabachu a Tatarstánu po Palestinu, Írán nebo Gruzii. Kromě bohaté literární tvorby je autorem několika fotografických výstav a ve volném čase přednáší o svých cestách na po celém Česku i Slovensku.

Profesní profil

Petr Koudela

Petr Koudela

Podělí se s námi o příběh, jak vzdělávání, kultura a kreativita proměnila industriální komplex těžkého průmyslu v unikátní areál hostící ročně více než 1,6 milionu návštěvníků. V Dolních Vítkovicích se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Jejich proměna je vnímána jako jeden z nejvýznamnějších kulturních a infrastrukturálních počinů v Česku po roce 1989. Vedle moderních vzdělávacích center tam vzniká zázemí pro sdílené dílny, ateliéry pro architekty, fotografy či filmaře. Petr Koudela však bude mluvit i o dalším rozvoji Dolních Vítkovic, živého města v srdci Ostravy.

Profesní profil

Viliam Dobiáš

Viliam Dobiáš

Lékařskou praxi zahájil v 70. letech, kdy se stal dobrovolníkem ve slovenském Červeném kříži, jehož prezidentem je od roku 2013. Na plný úvazek pracuje od roku 1998 v záchranné zdravotní službě. Získal nejvyšší ocenění za darování krve a opakovaně Zlatý záchranářský kříž ČR a SR za aktivity, vzdělávání a celoživotní dílo. V současnosti je i odborným garantem v největší záchranné službě na Slovensku. Učí mediky a postgraduální lékaře se specializací urgentní medicína a zdravotnické záchranáře. Je autorem a spoluautorem sedmi učebnic a tří knih o první pomoci. Sám o sobě tvrdí, že má více funkcí než nejnovější iPhone.

Profesní profil

Vladimír Vůjtek

Vladimír Vůjtek

V dějinách ostravského hokeje je a bude vždy zapsán jako hráčská ikona a trenérská legenda Vítkovic. Během mimořádné kariéry však působil také u celků ruské Jaroslavle a Kazaně či reprezentace Slovenska, které dovedl k historickým úspěchům. Špičkový kouč a dnes konzultant Vladimír Vůjtek předává mladším generacím své zkušenosti hlavně o tom, jak skládat, motivovat i vést profesionální týmy.

Profesní profil

Jiří Šimonek

Jiří Šimonek

Jako zakladatel DAP Services řídil proces digitalizace diagnostiky a analýzy dat pro CA method, která je v současnosti základem hned několika produktů a aplikací. V oblasti HR byl zodpovědný za architekturu i obchodní řešení aplikace podporující veškeré HR Procesy. Od měření atmosféry v organizacích, přes modul zaměřený na efektivní nábor na základě komplexních osobnostních dat, po práci s reálnými i virtuálními týmy. Po 13 letech odešel z pozice výkonného ředitele společnosti, jako metodický expert se nyní věnuje kultivaci CA method.

Profesní profil

Václav Šípoš

Václav Šípoš

Výtvarník na volné noze, který se již třicet let úspěšně prosazuje nejen v ostravském regionu, ale i za jeho hranicemi. Václav Šípoš je proslulý především kreslením karikatur, které jsou ozdobami soukromých sbírek, časopisů, knih či televizních pořadů. S oblibou říká, že jeho práci i povahu nejlépe vystihuje věta: „To bychom do vás neřekli“. O šíři jeho uměleckého talentu vypovídá mimo jiné fakt, že v letech 1991 až 2001 pracoval jako podnikový fotograf v ostravské Nové Huti.

Profesní profil

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za velice úspěšnou a zkušenou konzultantku můžeme bezesporu označit Lenku Kundratovou, které se od roku 2001, kdy začala pracovat ve společnosti NAR marketing, podařilo prosadit eAukce jako nákupní nástroj do více než 80 firem a institucí. V současnosti vede tým obchodních konzultantů PROEBIZ, přičemž může těžit ze širokého záběru znalostí, které získala díky předchozím zaměstnáním jako marketingová ředitelka a vedoucí nákupního oddělení.

Profesní profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostředí strojíren, kde pracoval devět let a kde také začal využívat eAukce při výběrových řízeních, vyměnil v roce 2006 za roli jednoho z hlavních velvyslanců projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíří Tomáš Trenkler dlouhodobě zejména v zahraničí.

Profesní profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Profesní profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferenci vystoupí jako vedoucí projektového týmu platformy PROEBIZ. Marian Gałuszka vede vývojový, projektový tým, školí doma i v zahraničí a podílí se na vývoji a testování systému. V mateřské firmě Sentinet pracuje od roku 2009. Předtím se věnoval logistice ve společnosti Pro North Czech. Vystudoval mezinárodní obchod na Univerzitě v Krakowě včetně studijních jazykových pobytů v USA a Kanadě.

Profesní profil

Beata Gałuszka

Beata Gałuszka

Profesní kariéru začala v jedné katovické firmě jako překladatel a poté získala zkušenosti v české pobočce mezinárodní logistické společnosti. V roce 2011 začala pracovat ve společnosti NAR marketing, kde se stala členkou polského týmu. Po sedmi měsících byla jmenována obchodním konzultantem a trenérem. Od ledna 2012 pracuje na implementaci řešení elektronizace nákupu v mezinárodním obchodním týmu.

Profesní profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví jej zavádět eAukční software PROEBIZ do vnitropodnikových procesů jednotlivých firem a institucí. Specializuje se zejména na zefektivnění procesů ve veřejných zakázkách postavením jasné struktury soutěží. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti NAR marketing v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent. V současné době pracuje na pozici country manažera.

Profesní profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potřebujete poradit, jak na to, aby elektronizace nákupu fungovala? Obraťte se na Jiřího Cudlína, projektového specialistu týmu PROEBIZ, který řeší optimalizaci eAukčního systému, elektronizaci veřejných zakázek s celoevropskou působností, zjednodušení schvalovacích procesů ve firmách a institucích a vzájemnou součinnost jednotlivých softwarů. Kromě odborných rysů jsou pro něj typické sklony pro suchý humor, americkou schopnost se pochválit a segedínský guláš na italský způsob.

Profesní profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základem každé elektronizace jsou vždy precizně fungující informační technologie. Jiří Špalek se jim věnoval jako manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. V současnosti působí na pozici country manažera pro slovenský trh. Řídí zavádění softwarových produktů do firem a institucí a administrace jednotlivých výběrových řízení. Na jeho vizitce nesmí chybět ani pozice trenéra a konzultanta v oblasti elektronizace nákupních systémů s dvacetiletou praxí v oboru.

Profesní profil

Karel Stoszek

Karel Stoszek

Dotahovat náročná výběrová řízení do úspěšných cílů v podobě eAukcí patří mezi hlavní poslání Karla Stoszka, který je obchodním manažerem projektu PROEBIZ pro oblast zdravotnictví a veřejné správy v Česku. Jeho specializace na obě uvedené oblasti je logická a přirozená, protože v minulosti pracoval na manažerské pozici v regionální nemocnici, a kromě toho byl dlouhou dobu členem zastupitelstva jednoho z moravských měst.

Profesní profil

Petr Donath

Petr Donath

Na eBF se tradičně můžete setkávat také s odborníky z „domácí“ společnosti NAR marketing. Jedním z těch, kteří se vám budou věnovat v rámci Training Pointu, je Petr Donath. Od svého příchodu v roce 2013 nejprve pracoval jako trenér systému PROEBIZ ve slovenském týmu. Nyní je projektovým manažerem ve vývojovém týmu softwaru JOSEPHINE. Dříve působil jako analytik Policie ČR na Městském ředitelství policie v Ostravě a později na Krajské správě Severomoravského kraje.

Profesní profil

Jan Jedlička

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Profesní profil

Jan Cudlín

Jan Cudlín

Sám o sobě říká, že vyniká ve všem, na co sáhne, či na co jen pomyslí a hlavně je až překvapivě skromný. Trenér systémů PROEBIZ Jan Cudlín vás o tom přesvědčí jako jeden z dalších specialistů Training Pointu. Ve společnosti Sentinet od roku 2017, kdy nastoupil do moravského týmu. V současnosti školí a implementuje nejsložitější problémy elektronizace ve firmách a institucích prostřednictvím asistenční podpory.

Profesní profil

Piotr Krompiewski

Piotr Krompiewski

Mezi zkušené bardy na veřejné zakázky a ostatní eTendry patří ve společnosti NAR marketing Piotr Krompiewski. Jakožto bývalý profesionální voják se vydal na misi v oblasti elektronizace v roce 2013. Nejprve se stal „styčným důstojníkem“ ve vývojovém týmu JOSEPHINE, který pracuje na přípravě zakázek ve veřejném sektoru. Od roku 2017 je duchem i srdcem polského obchodního týmu. Členem polské armády, kde dosáhl hodnosti velitele čety, byl takřka 11 let.

Profesní profil

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Specialistka, která hledí na problematiku eAukcí ve firemním a veřejném nákupu optikou odborného administrátora a lektora. Významnou část zkušeností získala Ivana Ondruchová ve společnosti NAR marketing, kde formou asistenční podpory pomáhá klientům projektu PROEBIZ s nejsložitějšími eAukčními případy.

Profesní profil

František Seifreid

František Seifreid

Součástí světa eNástrojů se stal v roce 2016 poté, co úspěšně absolvoval studium marketingu a obchodu na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava. František Seifried je ve společnosti NAR marketing členem týmu Projekty, kde se spolupodílí na vývoji systémů JOSEPHINE a WORKFLOW. Kromě práce na interních systémech se zabývá také konzultacemi a návrhy řešení externích projektů pro některé klienty.

Profesní profil

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Nejslavnější trenér či chcete-li školitel systému PROEBIZ. To je ve zkratce Andrzej Kulbiński, který se stal součástí firmy NAR marketing v roce 2007. Začínal jako zaměstnanec „hotline“ systému, který za tři a půl roku dosáhl na pozici specialisty na eAukce. Co to znamená? Díky svým znalostem je v rámci asistenční podpory schopen vyřešit ty nejsložitější problémy, se kterými se firmy a instituce využívající elektronické aukce potýkají.

Profesní profil

Back to Top