Peter Čambál

Peter Čambál

Peter Čambál

Je absolventem Slovenské technické univerzity, fakulty materiálově-technologické. V nákupu pracuje více než 12 let. Od r. 2015 zastává pozici Manažer Zakázky ve společnosti Slovenské elektrárny, a.s. (SE, a.s.), kde se přímo podílí na transformaci nákupu z taktického na strategický. Je považován za jednoho z průkopníků aplikování metodiky Design to Cost (DTC) ve společnosti SE, a.s. V letech 2013 -2014 působil v Rusku ve společnosti Enel Russia v pozici Manažer DTC. Aktivní znalost nákupních kategorií a analýzu nákladů vnímá jako důležité postupy a nástroje práce v nákupu.

Back to Top