Miloš Olejník


Miloš Olejník

Miloš Olejník

Prezentuje své zkušenosti dvacetileté praxe v nákupu nadnárodních firem, jako jsou IKEA, MAKRO, INNOGY a z dalších společností. Dnes pracuje na pozici EU Category Manager ve společnosti Amazon. Je velkým propagátorem elektronického nákupu a dalších moderních nástrojů efektivního nakupování, stejně jako maximální transparentnosti v procesu výběrových řízení.

Back to Top