Marek Šmid

Marek Šmid

Marek Šmid

Vystudoval právo na University of Westminster v Londýně a Trnavské univerzitě v Trnavě. Od roku 2012, když ukončil advokátní praxi v Londýně, působí v právní kanceláři Maple & Fish, kde se zaměřuje na oblast práva veřejných zakázek, práva Evropské unie, soutěžního práva, ochranu osobních údajů, ochranu osobnosti, common law a státní pomoc. Taky vyučuje na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě předměty právo veřejných zakázek, státní pomoc a základy common law. Je pravidelným přispěvatelem ve vícero odborných časopisech zaměřených na právo veřejných zakázek a je lektorem seminářů zaměřených na právo veřejných zakázek, eurofondy a ochranu osobních údajů.

Back to Top