Pavel Zuska


Pavel Zuska

Pavel Zuska

Již od dob studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se pohyboval v advokacii, s níž spojil svůj profesní život. Založení advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL mu umožnilo advokátní zkušenosti propojit s know-how společnosti OTIDEA v oblasti veřejných zakázek. Působil jako obhájce v několika mediálně sledovaných trestních kauzách a zabývá se tak mimo jiné trestněprávními aspekty ve veřejných zakázkách.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE