Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Leona se již více než 8 let věnuje tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek, nejprve jako ředitelka neziskové organizace Nová ekonomika, od roku 2014 působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vede i projekt Sociálně odpovědné veřejného zadávání. Potenciál veřejných zakázek spatřuje ve strategickém zadávání, kterému se aktuálně věnuje. Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde – mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU – zastupovala Českou republiku v Evropské unii, během předsednictví ČR v Radě EU předsedala Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie.

Back to Top