Jan Zahálka

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Právní expert re-medical s.r.o. se specializací na zdravotnictví, především na agendu úhrad a problematiku zdravotnických prostředků. Aktivně působí v oblasti veřejných zakázek, jejich elektronizace a využívání eAukcí v procesech hodnocení dodavatelských nabídek. Zabývá se i otázkami legislativy a v rámci poskytování poradenství zákonodárcům se mu již podařilo navrhnout a prosadit "drobnou uživatelskou novelizaci" zákona o veřejných zakázkách.

Back to Top