Hana Sušková

Hana Sušková

Hana Sušková

V roce 2013 vystudovala obor management a řízení v průmyslu na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Praxi v nákupu získala ve firmě Škoda Vagonka a.s., kde pracovala jako referent nákupu a měla na starosti zejména nákup hutního materiálu, režijního a spojovacího materiálu a investic. Poté v roce 2011 přešla do společnosti OKD a.s. na pozici komoditního nákupčího, kde zabezpečovala nákup náhradních dílů na důlní strojní zařízení a vyjednávala se strategickými partnery. Od roku 2014 pracovala ve firmě OKK Koksovny, zpočátku na oddělení Nákupu služeb a investic, později pak ve funkci Vedoucího nákupu. Aktuálně zastává funkci ředitele nákupu ve firmě Tatra Defence Vehicle a.s.

Back to Top