Martin Hadaš


Martin Hadaš

Martin Hadaš

Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program LL.M. in Corporate Law na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do poradenské společnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.). Od roku 2011 vede odbor veřejných zakázek rektorátu Masarykovy univerzity, který zajišťuje centrální nákupy, podílí se na řízení stavebních zakázek a zakázek spolufinancovaných z dotačních programů, koordinuje elektronické zadávání a poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským střediskům. Podílí se na výuce předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. O praktických aspektech veřejného zadávání přednáší na konferencích a seminářích.

Back to Top