Novinky

Inspirující Peter Kraljič

28ČEC

Inspirující Peter Kraljič

28. 07. 2017 15:32 Jan Šlachta

Přítomnost osobnosti Petera Kraljiče na letošním festivalu eBF nás inspirovala k vytvoření celého programového bloku, který povede Honza Vašek. Na konkrétních příkladech z praxe se budou demonstrovat různé strategie pro jednotlivé kvadranty matice.

Back to Top