Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi získávala postupně v ředitelství ČSAD coby samostatný referent organizace a techniky řízení, poté založila vlastní spediční společnost Forman VK, kde si vyzkoušela komplexní organizaci práce z vedoucí pozice. V současné době pracuje na Magistrátu města Ostravy, kde prošla vícero pozic až do nynější vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí.

Back to Top