Václav Pelouch


Václav Pelouch

Václav Pelouch

Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, je zaměstnán v Národním divadle od roku 1998. V divadle pracoval na různých pozicích. V období let 2012 až 2013 byl pověřen řízením Národního divadla. Do jeho kompetence spadá správa a údržba všech budov Národního divadla a s tím související příprava a realizace investičních akcí a veřejných zakázek. Na právě probíhající rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery je za Národní divadlo vedoucím realizačního týmu.

Back to Top