Tomáš Trenkler


Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Působil devět let v prostředí strojírenské společnosti, kde v roce 2004 začal využívat eAukce na elektronizaci výběrových řízení. Své zkušenosti z praxe uplatňuje od roku 2006 při šíření projektu PROEBIZ nejprve na Slovensku a od počátku roku 2015 zejména v zahraničí.

Back to Top