Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík působí ve společnosti RayService od roku 2000, aktuálně na pozici ředitele pro rozvoj technické infrastruktury. Motto RayService zní: „Vytváříme vědomě naši budoucnost“. Rostislav převádí zavedené / standardní systémy řízení pomocí nových technologií do moderního a efektivního stavu. V rámci Průmyslu 4.0 se zaměřuje na řízení automatických skladovacích systémů a na řízení výroby pomocí paperless production. Má radost z toho, jakým způsobem se společně daří využívat prvky Průmyslu 4.0 v každodenním životě firmy RayService.

Back to Top