Petr Donath

Petr Donath

Petr Donath

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, Fakultu strojní a elektrotechnickou. Od roku 1996 působil jako analytik Policie České republiky na Městském ředitelství policie v Ostravě a později na Krajské správě Severomoravského kraje. Od roku 2013 pracoval ve společnosti NAR marketing, s.r.o. jako trainer systému PROEBIZ ve slovenském týmu. V současné době pracuje na pozici projektového manažera ve vývojovém týmu softwaru JOSEPHINE.

Back to Top