Peter Kubovič

Peter Kubovič

Peter Kubovič

Absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Více než 10 let působil na slovenském Úrade pre verejné obstarávanie na různých pozicích většinou souvisejících s dohledem nad veřejnými zakázkami a agendou sporů. Později působil na odboru veřejných zakázek Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí SR. Během své několikaleté praxe ve veřejných zakázkách se podílel na přípravě desítek rozhodnutí ÚVO, účastnil se a zastupoval ÚVO u soudů na všech úrovních, podílel se na přípravě různých odborných stanovisek, přednášek a spolupůsobil při tvorbě legislativy veřejných zakázek. V současnosti působí jako vedoucí útvaru veřejných zakázek města Trnava. Je autorem nebo spoluautorem různých přednášek v oblasti veřejných zakázek.

Back to Top