Peter Kraljič

Peter Kraljič

Peter Kraljič

Dr. Peter Kraljic je světově uznávaný autor nákupní matice, vizionář a propagátor category managementu. Nákupní matici vytvořil a představil poprvé v roce 1983 v časopise Harvard Business Review., nyní se jeho odkaz o strategii nákupu a vztahu s dodavateli používá ve všech světových publikacích o nákupu. Od roku 1982 působil jako ředitel McKinsey & Company v Düsseldorfu. Vystudoval Technickou univerzitu v Lublani, obdržel titul Ph.D. na Technické univerzitě v Hannoveru a titul MBA titul z INSEAD ve Francii.

Back to Top