Ondřej Ječný

Ondřej Ječný

Ondřej Ječný

Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek Ministerstva vnitra. Svou praxi získal na předchozích pracovištích, kde pracoval jak jako nákupčí různých komodit, tak také jako metodik veřejných zakázek se zaměřením na elektronické nástroje. V rámci Ministerstva vnitra koordinoval přechod z individuálního elektronického nástroje do Národního elektronického nástroje. V současné se věnuje problematice elektronizace veřejných zakázek a to nejen v souvislosti s centrálními nákupy.

Back to Top