Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, po škole působil jako advokátní koncipient a následně jako advokát zapsaný ve Slovenské advokátní komoře. Od roku 2009 působil jako advokát, prokurista a později jako partner v advokátní kanceláři SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V rámci své odborné praxe se dlouhodobě zaměřoval i na oblast veřejných zakázek a poskytoval právní poradenství slovenským a zahraničním klientům. V současnosti zastává funkci předsedy Úřadu pro verejné obstarávanie na Slovensku.

Back to Top