Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Od roku 2008 působil na slovenském úřadu pre verejné obstarávanie, kde se zabýval zejména kontrolní a metodickou činností v procesu zadávání veřejných zakázek financovaných z fondů EU. V období let 2011-2016 se věnoval zavádění plně elektronického zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu práce sociálních věcí a rodiny SR. Od roku 2017 zde působí jako ředitel odboru veřejných zakázek jako centrální pořizovací organizace pro resort ministerstva. Účastní se zasedání pracovních skupin pro oblast veřejných zakázek, aktivně se spolupodílí na přípravě legislativy ve veřejných zakázkách.

Back to Top