Martin Jonastik

Martin Jonastik

Martin Jonastik

Vystudoval obor Aplikovaná Informatika na Univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a tyto poznatky využívá v praxi při elektronizaci a automatizaci nákupu od roku 2009, kdy se podílel na zavedení eProcurementu. Postupně prošel přes různé funkce v nákupu až po dnešní pozici Procurement Compliance Specialist v koncernu IKEA, se zaměřením na kontrolu a vývoj nákupních postupů a rutin. Je propagátorem řešení se zaměřením na efektivitu a snižování procesních nákladů při zakázkách. V současnosti vede projekt zavádění elektronického B2B tržiště.

Back to Top