Martin Daniš


Martin Daniš

Martin Daniš

Zadáváním veřejných zakázek se věnuje více než 7 let, nejdříve jako konzultant procesů veřejných zakázek ve společnosti VOSK, a.s., kde strávil téměř 6 let, sprocesoval téměř 200 věstníkových zakázek pro veřejné zadavatele a napsal desítky námitek pro klienty z druhého břehu řeky. Své zkušenosti v současnosti zúročuje jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na úřadě Banskobystrického kraje, kde nastavuje procesy od nuly, přičemž jako jeden z prvních kroků bylo zavedení elektronizace veřejných zakázek i pro zakázky s nízkou hodnotou.

Back to Top