Marian Gałuszka


Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Vystudoval mezinárodní obchod na Univerzitě v Krakowě, kde během studia několikrát vyjel do USA a Kanady na jazykový pobyt. Po škole nastoupil do společnosti Pro North Czech, a.s. kde působil na pozici logistika. Od roku 2009 pracuje ve firmě Sentinet, s.r.o. jako vedoucí projektového týmu platformy PROEBIZ. Školí v ČR a zahraničí, podílí se na vývoji a testování systémů PROEBIZ.

Back to Top