Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Ve své pracovní kariéře prošla pozice od řadových nákupčích až po pozici Supply Chain manager, to jí poskytuje vysokou kompetenci v řízení celého nákupního procesu. V současné době působí v českém výrobním závodě Chart Ferox světové korporace Chart Industries vyrábějící technicky náročné výrobky. Ve své profesní praxi se snaží přinášet praktické ukázky do všedního života nákupčích, s důrazem na otevřenost a věcnou přesnost odhalující potenciální neshody, nepochopení a nepružnost v interní komunikaci a prosazující principy a požadavky interního klienta směrem k dodavatelům.

Back to Top