Maja Kuhar

Maja Kuhar

Maja Kuhar

Vystudovaná právnička. Její cesta k zadávání veřejných zakázek začala, když pracovala jako praktikant v advokátní kanceláři zastupující uchazeče v zadávacích řízeních. Po složení advokátní zkoušky zahájila své tříleté působení jako právní odborný poradce ve Státní komisi pro dohled nad postupy zadávání veřejných zakázek. Od roku 2012 pracovala jako hlavní poradce ministra pro sociální politiku a mládež, kde byla, mimo jiné, zodpovědná za projekt zřízení centralizovaného systému zadávání veřejných zakázek pro centra sociální péče a další instituce v systému sociálního zabezpečení. V roce 2019 byla chorvatským parlamentem jmenována předsedkyní Státní komise pro dohled nad postupy při zadávání veřejných zakázek.

Back to Top