Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Vystudovala Lesní a dřevařskou fakultu MZLU v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2006. Pracovala ve veřejném i soukromém sektoru. Od roku 2017 působí u Lesů ČR jako vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek. Lesy České republiky, s.p. byly založeny Ministerstvem zemědělství České republiky a jejich hlavní náplní je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a dále také péče o více než 38 tis. km určených vodních toků a bystřin.

Back to Top