Jan Jedlička


Jan Jedlička

Jan Jedlička

Absolvent oboru politické a kulturní geografie a oboru marketingových komunikací. Patron projektu sdíleného katalogu dodavatelů BASE a nadšený podporovatel "křemíkové revoluce" v oblasti řízení nákupu a marketingu dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pomáhá při implementaci elektronických nástrojů pro sběr dat, vyjednávání a správu dodavatelského portfolia, do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Na školeních a autorských seminářích usiluje o šíření inovativních postupů a myšlenek spojených s elektronizací nákupu nebo veřejných zakázek a podílí se na vývoji sw JOSEPHINE pro český a slovenský trh. Libuje si ve vyprecizovaných, sémanticky kondenzovaných větných spojeních a absurdním humoru, kterému často nerozumí ani on sám.

Back to Top