Isabel Rosa

Isabel Rosa

Isabel Rosa

Působí na pozici vedoucí kvalifikačního a licenčního oddělení v portugalském Institutu stavebnictví a nemovitostí ( INCI, I.P.) a je zodpovědná za řízení veřejných zakázek z oblasti informačních systémů. Mimoto se podílí na činnosti pracovní skupiny ePWG (elektronické zadávání veřejných zakázek) v Evropské komisi a pracovní skupiny Ministerstva obrany pro CiberWar. Vystudovala aplikovanou matematiku, je auditorkou národní obrany a v současnosti také doktorandkou v oboru správa IT na Instituto Superior Técnico v Lisabonu. Isabel Rosa má 24 let zkušeností v oblasti IT, v průběhu kterých většinou působila ve vedoucích pozicích. Několik let pracovalala v také v čínském Macau. V nedávné minulosti byla náměstkyní generálního tajemníka a předseda výboru pro IT a komunikační technologie na Ministerstvu veřejných prací, dopravy a komunikací.

Back to Top