Fernando Batista

Fernando Batista

Fernando Batista

Fernando vystudoval právnickou fakultu a dva postgraduály v oblasti veřejných zakázek na Právnické fakultě v Lisabonu. V současné době je ředitelem pro právní záležitosti a veřejné zakázky v institutu IMPIC (Institute of Public Procurement, Real Estate and Construction) v Portugalsku, který upravuje zadávání veřejných zakázek, e-platformy a správu portálu BASE. Zastupuje portugalskou vládu ve věcech zadávání veřejných zakázek u Evropského soudního dvora. Od roku 2008 je také státním zástupcem v oblasti veřejných zakázek.

Back to Top