12. ročník
mezinárodní konference

9.-11. listopadu 2016, Hotel Imperial Ostrava

NEWS

24.11.2015

Spuštění registrace na rok 2016 |

Již dnes spouštíme registraci eBF na příští rok. Pro všechny, kteří už nyní věří, že kvalita programu naplní jejich očekávání, tady máme „Christmas birds“. Vánoční ptáčci umožňují zvýhodněnou registraci za poloviční cenu.

24.11.2015

Jan Zahálka získal GRAND PRIX eBF 2015 |

Pořadatelé konference ocenili Jana Zahálku za spolupráci při standardizaci elektronizace veřejných zakázek, využívání eAukcí v procesech hodnocení dodavatelských nabídek a návrhy změn v aktuálním českém zákoně o veřejných zakázkách.

11.11.2015

Tak zase za rok |

eBF je za námi a nám nezbývá než poděkovat. Vám všem, kteří jste přijeli, mnohdy i z velké dálky. Vám, kteří jste se osobně podíleli na tvorbě programu. Vám, kteří jste přispěli svými díly do výstavy SPOLU. Děkujeme za pozitivní energii a atmosféru, kterou konference dýchala. Bez vás by to prostě nebylo ono :)

22.10.2015

Případové studie |

mají svou konkrétní podobu a mají i své hosty. Programové body 22, 23, 24 a 28 se skládají z ukázek a rozboru úspěšně realizovaných aukcí na důležité komodity nebo služby. Chystáte se nakupovat auta, technologie, telekomunikační služby, rekonstrukce nebo jiné stavení práce, apod.? Přijďte se inspirovat, příklady to jsou určitě zajímavé.

05.10.2015

Záštita primátora |

Již tradičně se celá konference koná pod záštitou primátora města Ostravy. Vážíme si podpory pana primátora Macury a přístupu domovského města, který podporuje myšlenku, že Ostrava je "evropskou eAukční centrálou".

16.09.2015

SPOLU |

Letos eBF zahájíme neoficiálně vernisáží v předvečer konference (3.11.), kterou jsme nazvali SPOLU. Zjistili jsme, že v našich řadách a v řadách našich spolupracujících firem je hned několik výtvarníků, malířů, sochařů, uměleckých kovářů a fotografů. Přijďte se podívat a sdílet atmosféru s námi.

15.09.2015

Když úspory, tak pořádné |

Dean Corbisiero je jedním ze členů Komise pro veřejné zakázky Rady města Cardiff. Úspěšně využívá Dynamických nákupních systémů a eAukcí, je správcem e-nákupního systému Rady města a současně pracuje na dalším vývoji. Dean se podělí o zkušenost, jak v DNS úspěšně zakončit eAukcí výběr dodavatele na provoz školního autobusu.

14.09.2015

Ohromení vystřídá úžas |

Bernard Gracia je zakladatelem Evropského institutu pro řízení nákupu EIPM. A jako ředitel EIPM je tvůrcem prvního postgraduálního studijního oboru se zaměřením na nákup v Evropě a prvního evropského kulatého stolu pro vedoucí pracovníky v oblasti veřejných zakázek. Zaměřuje se na podnikovou strategii nákupu, jeho organizaci a tvorbu hodnot. Na první pohled charismatický Francouz Vám svým bezprostředním a velmi kontroverzním přístupem vyrazí dech. Ve Varšavě publikum okouzlil tak, až vstali a nadšeně tleskali. Bernard je výzvou letošní Ostravy.

09.09.2015

Chorvatské koření |

Velmi komunikativní, velmi zručný s PC softwarem, velmi zkušený v celé řadě oblastí a velmi loajální k cílům - Vlado Gazdek, ředitel nákupu pro společnost Podravka, ví, jak zlepšit podnikatelské činnosti a procesy, jak šetřit čas a peníze. Na eBF uslyšíme, jak v Podravce řeší investiční zakázky.

08.09.2015

Praxe na akademické půdě |

Vedoucí odboru veřejných zakázek Masarykovy Univerzity Martin Hadaš. Za deset let v praxi má již zkušenosti s vedením oddělení výběrových řízení nebo implementací projektů. V současné době využívá dynamických nákupních systémů, koordinuje používání eNástroje pro zadávání VZ a mnoho dalšího. Letos se zapojí na mezinárodní scéně do diskuze o využívání DNS.

Reference

Ama Eyo, University of Bangor, Velká Británie

Je to opravdu velmi sympatická konference s řadou zajímavých řečníků a spoustou příležitostí k načerpání úžasných myšlenek o pokrocích v oblasti veřejných zakázek, zejména pokud jde o možnosti využití elektronických nástrojů v tomto oboru. Zkrátka opravdu velmi, velmi zajímavé a podnětné.


Holger Plein, RWE, Německo

eBF se evidentně rok od roku stále zlepšuje. Účastnil jsem se minulého i předminulého ročníku a už tehdy to bylo bezesporu velmi profesionální. Přesto je letošní ročník ještě o notný kus dál. Vyzdvihl bych mimo jiné nárůst prezentací v angličtině, který dává konferenci jednoznačný mezinárodní rozměr. Bylo to prostě perfektní.


Isabel Rosa, INCI, I.P., Portugalsko

Myslím, že konference se velmi vydařila. Snad jen program byl příliš dlouhý, ale prezentace byly výborné.


Jaroslav Lexa, APUeN, Slovensko

Některé přednášky byly tak dobré, že mě až zaskočily hlubokou znalostí problematiky. Kvalita konferencí za poslední roky je velmi vysoká. Nemyslím si, že by se to dalo s něčím porovnat. Letos trošku přibylo účastníků ze zahraničí, kteří jsou často zaskočení, jak jsme tu daleko. Takže oni poslouchají, co všechno jsme tu už udělali, a v mnoha případech jsme tu Evropu předběhli. To, co je v současnosti nesmírně zajímavé a co mě velmi těší, že se to podařilo udržet, je, že se tu vždy spustí diskuse. Není to jen o tom, že by přednášející přednášel, ale o tom, že plynule reaguje, diskutuje, otvírají se další otázky. To potřebujeme.


Maja Kušt, Tematicon, Chorvatsko

Moc se mi to líbilo, bylo to excelentní, prostě skvělá zkušenost. Co bych ocenila především, bylo to velké množství lidí z různých zemí působících na různých úrovních rozhodování ve veřejné i soukromé sféře, takže jsme mohli vidět problematické aspekty veřejných zakázek opravdu ze všech možných perspektiv. Konference bezpochyby splnila moje očekávání, dokonce bych řekla, že je překonala.


Marie Maloušková, TEDOM, Česká republika

Jako každý rok považuji toto setkání za velmi důležité. Ale myslím si, že tentokrát bude hodně těžké další rok překonat tak vysokou laťku, jakou eBF nastavila letos. Jako největší pozitiva vnímám množství účastníků, perfektní připravenost prezentujících i to, že nebyli odtrženi od praxe a dávali příklady, které byly všem srozumitelné. Oceňuji i jazykové vstupy v angličtině, myslím, že všichni v České republice to potřebujeme. V neposlední řadě pak musím pochválit i organizaci celé akce, která jako každý rok probíhá naprosto perfektně – klobouk dolů!


Davor Popović, Podravka, Chorvatsko

V porovnání s ostatními konferencemi, které znám, je eBF lepší především v množství diskusí, které se vedou o probíraných tématech.


Sebastian Redenbacher, Siemens, Německo

Konference se mi skutečně moc líbila. Získal jsem zde spoustu inspirace, byla to extrémně plodná výměna idejí, které obohatily mé vědomosti o eAukcích.


Lucie Šebelová, Siemens, Česká republika

Konference má vzestupnou tendenci. Víc lidí, víc témat, která se kromě elektronizace aukcí rozšiřují i na další otázky související s nákupem.


Diogo Silva Palhinha, VORTAL, Portugalsko

Konference pro mě byla překvapením, a to v dobrém smyslu toho slova. Organizace byla velmi dobře zvládnutá a mně osobně se moc líbil ten model různých částí, různých setkání a různých témat na jednom místě - doplnění navíc o oborovou soutěž. Velmi dobrý model, který je pro účastníky velmi motivující, protože si mohou vybrat, kam chtějí jít, koho chtějí vidět, jakou přednášku chtějí poslouchat. Tenhle model je prostě skvělý a organizace fantastická!


Martin Trybus, University of Birmingham, Velká Británie

Tato konference je velmi dobrá. Má velké množství vysoce kvalitních přednášek, správný mix teorie a praxe i lidí z univerzitního, veřejného a soukromého sektoru. Témata jsou přitom tak nová, že bych konferenci neváhal označit za průkopnickou. Jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. Skutečným překvapením pro mě je fakt, že země z vašeho regionu (Polsko, Česká republika, Slovensko) jsou tak daleko v oblasti elektronizace veřejných zakázek. To totiž není něco, v čem by jednotlivé evropské země byly na stejné úrovni, a já musím připustit, že jsem neměl tušení, jak daleko jste ve střední Evropě dospěli.


Bernd Huber, GOOGLE

Konference se mi moc líbila. Je zde spousta zajímavých lidí, vzal jsem si odtud i celou řadu podnětů. Jestli se jí zúčastním příští rok, to se ještě uvidí. Ale možná ano, kdo ví.


Ing. Daša Paláková, odbor hospodářské správy slovenského ministerstva financí

Byla to úžasná akce plná nových informací, nových lidí, nových kontaktů. Akce organizovaná na vysoce profesionální úrovni, zastřešená velmi zdatným a schopným týmem NAR-u, v čele se silným hnacím motorem v podobě Milana Kaplana, neochvějného bojovníka a vytrvalce. V převážné míře jsme se účastnili těch menších sezení, workshopů, kde se rozebraly konkrétní problémy ve veřejném obstarávání, související s implementací legislativy v praxi, eliminací chyb, návody na řešení neřešitelného, nové přístupy a možnosti. A ono to není ani tak o tom, jestli si člověk z této anebo podobné akce odnese nové poznatky, ale minimálně si poslechne zkušenosti jiných subjektů, kolegů a získané informace vyhodnotí, analyzuje a následně správně použije. Objevily se i informace, které jsme se dozvěděli jako nové. Akce takového typu je jediným možným řešením problémů ve veřejném obstarávání, protože se setkají lidé, kteří „mluví řečí jednoho kmene“, hledají „léky na stejné chyby“, předávají si zkušenosti a co je nejdůležitější, nachází řešení. Neodmyslitelnou součástí této konference je i lidský rozměr tohoto setkání v podobě večerních posezení, kde se často vyřeší více než na samotné konferenci.


Ing. Kateřina Hrubá, TEVA

Na této konferenci jsem již po třetí. Vesměs jsou všechna témata pro mě spíše opakováním. Zajímají mě hlavně nové projekty a vylepšení stávajícího aukčního systému. Z přednášejících mě nejvíce zaujali zahraniční hosté, Holger Plein z RWE a Bernd Huber z Google. Celkově jsem s organizací konference spokojená a pořadatelům velice fandím.


Mgr. Jan Zahálka, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Konference je úžasná, protože se tady potkají lidé, kteří v rámci svých firem, nebo organizací řeší obdobné problémy. Často jsou na to ve firmě i sami a jsou třeba i nepochopeni, nebo nedoceněni a najednou se tady setkají ať už v rámci seminářů, kávy, obědu s lidmi, kteří řeší naprosto totožné problémy ve svých firmách a mohou si navzájem pomoct třeba radou, nebo i zasláním vzorových dokumentů a mohou se tak podělit o své zkušenosti. A právě toto sdílení zkušeností je velice nesobecké a to je asi největší přínos tady té konference.


Ing. Gabriela Hloušková, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Můj názor na konferenci je určitě velice pozitivní, poněvadž se dozvíme nejen novinky od provozovatelů jednotlivých nástrojů, ale hlavně o PROebiz. Tento nástroj využíváme vlastně doposud.


Ing. Ivana Sklenková, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

My jsme tady vlastně poprvé na takovémto mezinárodním fóru a je to velká výměna informací. Zaujala mě třeba přednáška o službách. Tím, že se nás to tak dotýká, tak zdůrazňovali, že je třeba si dávat pozor na kontrolu kvality a důsledně dodržovat i uplatňování sankcí. Je to určitě výborná možnost, zúčastnit se něčeho takového. Viděli jsme, že je tady spousta nemocnic z České republiky. Na programu byla i přednáška z Fakultní nemocnice Plzeň, takže na té jsme byli, abychom viděli, jak se to dělá v Čechách.


Ing. Vlastimil Nečas, RWE

Nejvíce mě zaujala prezentace kolegy na téma výkladu práva. Jinak jsem s lidmi, kteří se elektronickými aukcemi zabývají v neustálém kontaktu. Já s organizátory konference spolupracuji už delší dobu. Ten systém je uživatelsky přívětivý. Podpora je taková, že jsem vždycky našel pomoc, kterou jsem hledal, takže jen tak dál.


Ing. Miloš Olejník, Slovenské elektrárne a.s.

Já už jsem tady, myslím, po páté a chodím sem rád. Vždycky tady najdu inspiraci. Vždy se potkám s někým, kdo mě posune dál, kdo mi řekne něco nového. Bavím se s lidmi, kteří dělají aukce roky a zjišťuji, co dělají jinak než my, jak se některým věcem věnují víc, co upřednostňují. Osobně jsem zde v minulosti našel inspiraci, jak dát prvky kvality a hodnocení dodavatelů zpětně do aukcí, že by se to stalo parametrem aukcí a to pro mě tehdy byly úplně nové věci. Dnes už je využívám.


Petr Zemek, CZ LOKO a.s.

Atmosféra dnešního večera je pro mne naprosto mimořádná. Všude potkávám pozitivní, usměvavé a energické lidi. V nákupních týmech prostě evidentně nesedí negativní a nevýrazní lidé. Celý večer má náboj a spád. Jsem moc rád, že jsem drobnou součástí tohoto večera. Organizátorům tohoto setkání patří velký dík. Potkal jsem se s kolegy z nákupních týmů z Čech, Slovenska a Polska. Jsem přesvědčen, že model nákupních elektronických aukcí se brzy rozšíří i do dalších zemí Evropy. Ambice a příležitosti tu určitě jsou. Navíc jsem přesvědčen, že v budoucnu bude pro tuto akci i největší Ostravská hala malá.


Ing. Tomáš Šturala, Správa nemovitostí města Znojmo

Já tu konferenci hodnotím velice kladně. Je tady spousta lidí a s nimi i spousta zkušeností. Hlavně je vidět, že tady ten systém, nejenom PROebizu, ale všeobecně i ty internetové aukce a zadávání přes soutěž, zadávání přes internet, mají budoucnost. A to jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor. Já jsem si z těch přednášek nabral řadu zkušeností. Velmi nosná a poučná mi přišla třeba přednáška, kterou měl Jaroslav Lexa o tom, jak správně zadat zakázku.


Ing. Josef Koňák, Investiční odbor v Pelhřimově

Na této konferenci jsem poprvé a překvapila mě, i když vím, že konference NAR marketingu jsou vždy pěkně postavené. Líbí se mi přehled pana Kaplana a celkově ta konference NAR marketing je velice přínosná, protože se tady sejde spousta lidí ze zcela různorodých oblastí a předávají si zkušenosti.


Marek Harum, Městská část Bratislava-Petržalka

Tento rok mi přijde ještě lepší než ten předešlý a mám pocit, že rok od roku se to zlepšuje. Určitě bych doporučil každému obstaravateli, aby se zúčastnil, aby se tímto způsobem setkal s dalšími kolegy.


Ing. Zdenka Kudláčová, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Na konferenci jsem poprvé a jsem ráda, že jsem byla pozvaná jako účastník. Líbil se mi workshop pro veřejné zadavatele. Témata se mi zdála zajímavá, jen mě trochu mrzelo, že byla v jednom čase na dvou a někdy i na třech místech, takže jsem nemohla stihnout všechna, která mě zaujala. Nakonec jsem udělala kombinace, protože dělám ve veřejném sektoru tak jsem volila především veřejný sektor, ale odběhli jsme i do privátního sektoru, protože tam se to týkalo léků, kvality léků, což nás zaujalo. Zajímavé pro nás byly i stavební práce v oblasti privátního sektoru.


Elżbieta Wiaderna-Bedrijczuk, Hornoslezská asociace

Ako hlavný pohon a silu konferencie vidím výmenu skúseností. Fakt, že môžeme vzájomne zdieľať skúsenosti z realizácií aukcií.


Dorota Ciesielska, Hornoslezská asociácia

Na konferenci jsem prvně. Její nosnost je, podle mého názoru, v tom, že jsou zde lidé z různých odvětví, z různých oborů, takže se můžeme podívat na jejich přístup. Velkým přínosem je právě ta výměna zkušeností.


Lubor Rys, RWE

Konference PROebiz je podle mě zajímavá platforma pro potkávání lidí, kteří pracují v oboru. Vyměňují si zkušenosti, získávají nové inspirace. Osobně jsem se zúčastnil poprvé, a kdybych si měl vybrat, tak mě nejvíc oslovila přednáška pána z googlu, ta se mi velmi líbila. Nejenom proto, že s tím má velké zkušenosti, ale protože ukázal, že prostředí firmy, ve které se ten nástroj používá je velmi důležité.


Martin Stingl, RWE

Konference je určitě velmi cennou zkušeností. Je srovnáním toho, čemu čelí nákupčí v různých společnostech a výměnou zkušeností.


Mgr. Lenka Zohnová, Odbor centrálního nákupu a logistiky ČD a.s.

Konference byla celkem přínosná, protože jsme se tu potkali s velkou řadou zástupců z veřejného sektoru. Mohli jsme prodiskutovat témata, která nás spojují k těm veřejným zakázkám a zadávání, porovnali jsme si zkušenosti z aukcí. Mě se hodně líbila přednáška představitele Googlu, kde mluvil o tom, jak motivují své členy týmů k využívání eAukcí. Bych byla ráda, kdyby se to povedlo i u nás.


Ing. Alena Polakovičová, Ministerstvo financí SR

Pro mě byla konference nosná zejména v získání nových poznatků z oblasti veřejného obstarávání v Čechách, protože já působím na Slovensku a neměla jsem ještě tu možnost porovnávat, jak veřejné obstarávání probíhá v Čechách a jak u nás. Což pro mě bylo nové a v mnoha věcech i podnětné.


PhDr. Cecílie Klevarová, CSc., ČMS Regionální klub Ostrava

Jako největší klad konference eBF vnímám celkový přístup pana Kaplana. Líbí se mi, že má komplexní přístup. Nejenže lidi vychovává, učí a školí je, ale dělí se i o své know how. A myslím, že se mu to mimořádně daří.