Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Od roku 2005 působí na Úřadu pro veřejné zakázky, přičemž se zabývala zejména metodickou a legislativní činností, rozhodování o námitkách v procesu zadávání veřejných zakázek, ukládání pokut za správní delikty ve veřejných zakázkách, školící a vzdělávací činnosti a zastupování úřadu před soudy v řízeních o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí úřadu. V letech 2005 - 2006 působila také jako tajemník zvláštní (rozkladové) komise úřadu. V období let 2006 - 2010 byla ředitelkou odboru rozhodnutí o námitkách. V letech 2016 – 2017, na základě stipendia poskytnutého EBRD, absolvovala studium International Master in Public Procurement Management na univerzitě Tor Vergata v Římě. V současnosti je ředitelkou kanceláře rady úřadu.

Back to Top