Vojtěch Klézl

Vojtěch Klézl

Vojtěch Klézl

Vystudoval doktorát na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde také působí jako odborný asistent. Dlouhodobě se věnuje problematice nákupu a eAukcí. Je autorem odborných článků a publikací. Na svá bedra si bere obtížný úkol prolomení ledů mezi navzájem nepochopenými světy akademie a praxe.

Back to Top