Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler

Vlastimil Fidler

Vystudoval Pedagogickou a Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Zkušenosti získával na různých pozicích Magistrátu města Plzně. Aktuálně zastává funkci náměstka pro řízení sekce veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je spoluautorem návrhu novely zákona o veřejných zakázkách. Jako metodik veřejných zakázek se věnuje otázkám výkladu a aplikace zákona a přednáškové činnosti.

Back to Top