Šárka Kalinová

Šárka Kalinová

Šárka Kalinová

Šárka momentálně působí ve funkci vedoucí strategického nákupu společnosti Škoda Machine Tool a.s. v Plzni. V rámci nákupu se zaměřuje na velké investiční celky a strategická výběrová řízení na služby. K vyhodnocování těchto výběrových řízení používá multikriteriální hodnocení. S aukčním portálem má z minulosti bohaté zkušenosti, kdy se Šárce a jejímu týmu povedlo naimplementovat systém napříč nákupem a byl využíván i pro opravdu specifické nákupy.

Back to Top