Petr Donath

Petr Donath

Petr Donath

O všem, co je nového ve vývoji systému pro elektronizaci veřejných zakázek JOSEPHINE, má dokonalý přehled Petr Donath. Od roku 2013 pracuje ve společnosti NAR marketing, kde nejdříve začínal jako trainer systému PROEBIZ ve slovenském týmu. V našem regionu i ve svém oboru má pevné kořeny, protože po absolvování ostravské Vysoké školy báňské působil jako analytik na Městském ředitelství policie ČR v Ostravě a později také na Krajské správě Severomoravského kraje.

Back to Top