Peter Antal

Peter Antal

Peter Antal

Je primátorem města Žiar nad Hronom, které usiluje být příkladem pro ostatní obce a města v SR v elektronickém zadávání veřejných zakázek. Zároveň je poslancem Národní rady Slovenské republiky (NR SR) a předsedou výboru NR SR pro zemědělství a životní prostředí. V rámci jeho poslanecké práce je předkladatelem poslední novely zákona o veřejných zakázkách, která vstoupí v platnost dne 1.11. 2017. V rámci této novely se řeší mimo jiné i zatraktivnění dynamického nákupního systému, jako jednoho z nástrojů elektronického postupu zadávání zakázky. Posledním zajímavým projektem (veřejná zakázka), které aktuálně řeší v rámci města je elektronické pořízení provozovatele autobusové dopravy na roky 2018-2025.

Back to Top