Nikita Stampa

Nikita Stampa

Nikita Stampa

Vedoucí oddělení inovací a elektronického zadávání veřejných zakázek na Generálním ředitelství EVROPSKÉ KOMISE pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. V Komisi pracuje od roku 2001 jako člen týmů, které se věnují na příklad mezinárodní spolupráci v různých průmyslových odvětvích a ekonomické analýze dopadů politik zaměřených na posilnění jednotného trhu EU.

Back to Top