Martin Růžička

Martin Růžička

Martin Růžička

Vystudoval obor výrobních systémů na Technické univerzitě v Liberci a svoji dosavadní profesní kariéru vždy spojoval s ryze českými výrobními firmami. Po studiích nastoupil do společnosti TOS VARNSDORF, kde se věnoval rozvoji systému řízení organizace, poté přešel do čela výrobního závodu firmy HECKL a od roku 2010 působí ve společnosti PRECIOSA LIGHTING. Zde získal neocenitelné zkušenosti při vedení projektového týmu, předvýroby a tvorbě nové strategie firmy. V posledních letech přenáší své rozmanité zkušenosti do nákupních procesů a efektivního propojování nákupu s interními klienty. Rád pracuje s lidmi a pro lidi.

Back to Top