Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

Vystudoval elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a v roce 2011 pak nastoupil do Fakultní nemocnice Plzeň. Nejprve zde působil v oddělení ekonomického náměstka, kde se naučil ovládat a využívat eAukční systém PROEBIZ, zejména u zakázek v režimu zákona č.137/2006, a následně jako vedoucí Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek. Zde využíval a rozvíjel své zkušenosti s obecnou problematikou veřejných zakázek a rovněž se zakázkami využívající hodnocení právě pomocí eAukcí. V současné době působí jako vedoucí Obchodně-technického odboru, kde mimo jiné řeší problematiku veřejných zakázek ve vztahu s obnovou a nákupem nového přístrojového vybavení.

Back to Top