Jana Vrbová

Jana Vrbová

Jana Vrbová

V nákupu pracuje již od roku 2004. Nejprve ve společnosti Makro Cash&Carry, kde se od roku 2006 podílela na implementaci elektronického aukčního systému do každodenního života nákupčích Foodu, a taky na zavádění spolupráce v nákupu napříč národními pobočkami. Od roku 2011 pracuje v koncernu Agrofert, nejdříve v pekárensko-mlýnském komplexu Penam jako nákupčí surovin a obalů a od roku 2014 v divizi Centrálního nákupu koncernu, kde se zabývá vedle výběrových řízení společných pro všechny společnosti nebo části koncernu, rovněž metodikou nakupování pro další koncernové kolegy.

Back to Top