Jan Novotný

Jan Novotný

Jan Novotný

Na ministerstvu školství pracuje již od roku 2013, z toho od roku 2015 na pozici vedoucího oddělení metodiky veřejných zakázek. V rámci této činnosti se podílí na připomínkách k legislativě z dané oblasti a taky odpovídá za tvorbu interních předpisů, tvorbu právních stanovisek a dohled nad zadávacími procesy u významných veřejných zakázek, které jsou zadávány podřízenými organizacemi v rámci resortu, případně u zakázek, ve kterých ministerstvo vystupuje jako centrální zadavatel. V neposlední řadě se též za ministerstvo školství účastní jednání nadresortní koordinační skupiny pro centrální nákup státu a pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že předměty plnění jednotlivých zakázek jsou velice různorodé, od strategických projektů souvisejících se vzděláváním až po nákup kancelářských potřeb, považuje svou práci za rozmanitou, při které člověk stále objevuje něco nového.

Back to Top