Jan Havlík

Jan Havlík

Jan Havlík

Pracuje jako tajemník na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou. Je zastáncem elektronizace, efektivních procesů a transparentnosti výběrových řízení. Od roku 2010 byl externím lektorem Institute for International Reaserch GmbH pro oblast elektronického zadávání veřejných zakázek. Přednášel na několika konferencích a publikuje v ekonomických periodikách a v časopise Moderní obec.

Back to Top