Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli je absolventem Univerzity v Římě. Svou kariéru nastartoval v roce 1989 prací pro italskou obchodní asociaci, Confindustria, jako ekonomický výzkumník, zapojený do plánování programů italských regionů, hrazených z Evropských strukturálních fondů. Od roku 1992, kdy vstoupil do Evropské komise, pracoval také v Generálním ředitelství pro podniky a průmysl a v Generálním ředitelství pro Informační společnost a média. Pracoval v řadě oblastí, včetně regulace elektronických komunikací (byl zapojen do vyjednávání o reformním balíčku z roku 2009), mezinárodních vztahů a e-zdraví. V současné době je vedoucím týmu v jednotce inovací a eProcurementu Generálního ředitelství Evropské komise pro interní trh, průmysl, podniky a SME‘s, kde pracuje již od roku 2012.

Back to Top