Artur Fraj

Artur Fraj

Artur Fraj

Artur započal svou pracovní kariéru již během studií na Právnické fakultě Univerzity v Lodži, kde pracoval jako asistent v právnické společnosti. Od roku 2012 pracuje na Letišti Lodž, nejprve jako specialista veřejných zakázek a smluv, poté jako vedoucí veřejných zakázek a smluvní sekce a také jako vedoucí projektů a oddělení nákupu. Nyní zastává pozici zástupce obchodního ředitele Letiště Lodž. Je spolupracovníkem Centra pro Veřejné zakázky a partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na Fakultě práva a administrativy na Lodžské Univerzitě. V neposlední řadě je vyučujícím postgraduálních studií veřejných zakázek, kde učí elektronizaci veřejných zakázek a elektronizaci.

Back to Top