Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Přes dvacet let zkušeností v oblasti výběrových řízení, včetně účasti na mezinárodních školeních týkajících se nákupních postupů a standardní zadávací dokumentace Světové banky. Následně organizování mezinárodních tendrů v rámci půjček poskytnutých Světovou bankou pro Projekt podpory lesnictví a Projekt pro likvidace následků povodní v roce 1997. Přednášející v rámci projektu PHARE 2002 „Zvyšování znalostí o postupech zadávání veřejných zakázek“ pod záštitou Úřadu pro zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti týkající se provádění ustanovení polského zákona o zadávání veřejných zakázek. Zavedení systému zadávání veřejných zakázek ve Státních lesích, podíl na navrhování standardní zadávací dokumentace pro potřeby Státního lesního hospodářství Státní lesy, školení personálu. Účast na pracích parlamentárních výborů o změnách zákona Právo veřejných zakázek.

Back to Top