Přednášející

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbat dění nejen v oblasti e-sourcingu v pivovarnickém gigantu SAB Miller, který byl do letoška vlastníkem Plzeňského Prazdroje. Z pozice „Head of Procurement Western&Central Europe“ zodpovídá Tomáš Veit za lokální týmy a nákupní aktivity ve vybraných evropských zemích. Profesně se zaměřuje především na zvyšování efektivity lokálních operativních týmů včetně měření jejich výkonu, zavádění jednotné IT infrastruktury, rozvoje e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivit.

Profesní profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečně se s ním můžete setkat všude tam, kde jde o aktivní podporu a prohlubování znalostí v oblasti veřejných zakázek, elektronizace a využívání eAukcí při hodnocení dodavatelských nabídek. Jan Zahálka je právním expertem společnosti re-medical se specializací na zdravotnictví a hlavně na agendu úhrad a problematiku zdravotnických prostředků. V rámci poskytování poradenství zákonodárcům navrhl a prosadil „uživatelskou novelizaci“ zákona o veřejných zakázkách.

Profesní profil

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se „nenakupuje“. Ve společnosti Innogy se momentálně zaměřuje na nákupní legislativu, procesy a systémy. Příklad? Od loňského roku provozují systém, který umožňuje předkvalifikaci dodavatelů a ve výsledku dosahování významných úspor při výstavbě plynárenských sítí. Ve vítězných cenách to dělá až 90 milionů eur za rok.

Profesní profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Ředitelka odboru veřejných zakázek na slovenském Ministerstvu vnitra s oblibou říká, že pokud byste zapíchli špendlík všude, kde pracoviště jejího zaměstnavatele potřebují nakupovat komodity, vznikl by ježek ve tvaru Slovenské republiky. Z toho vyplývá, že odborné znalosti Daši Palákové musejí být pořádně husté. A také, že jsou. V oboru veřejných zakázek se pohybuje od roku 2006 a mimo jiné se podílela na úspěšném zavedení projektu Elektronického kontraktačního systému.

Profesní profil

Miloš Olejník

Miloš Olejník

Pokud má někdo za sebou více než dvacet let praxe v nadnárodních firmách typu Ikea, innogy či Makro, může na nákupních konferencích mluvit doslova o učebnicových příkladech. Miloš Olejník, v současnosti na pozici Headquarter Procurement Leader ve společnosti HB Reavis, patří přesně do této kategorie zkušených profesionálů. Je velkým propagátorem elektronických nákupů a zastáncem maximální transparentnosti v procesu výběrových řízení.

Profesní profil

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Jako člen pracovní skupiny, která krok za krokem budovala nový systém i legislativní rámec, se Zvonimir Jukić podílel na vývoji elektronického zadávání veřejných zakázek v Chorvatsku. Ze Záhřebu, kde pracuje jako vedoucí právně-vzdělávacího oddělení v Národních novinách a je současně členem týmu zabývajícího se rozvojem elektronického publikování a e-tenderů, přijede do Ostravy opět po roce. Podělí se také o nové zkušenosti získané díky praxi školitele.

Profesní profil

Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

Specialista na mezinárodní obchodní právo a legislativu a inovace veřejných zakázek a jejich uplatňování v České a Slovenské republice přiveze do Ostravy praxi evropských rozměrů. Jaroslav Kračún se totiž již od roku 2008 na generálním ředitelství Evropské komise zabývá vnitřním trhem, průmyslem, podnikáním a malými a středními podniky. Bez zajímavosti ovšem nejsou ani jeho teoretické znalosti, které získával například na pařížské Sorbonně či na univerzitě ve Štrasburku.

Profesní profil

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Profesní profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektním důkazem, že se na ostravském eBF pravidelně potkávají ti největší hráči tuzemského i globálního nákupu, je účast zástupce společnosti Siemens. Za nadnárodní koncern opět vystoupí Martin Zelinka, ředitel nákupu divize Power&Gas Česká republika, který je uznávaným odborníkem na centralizaci nákupu a řízení projektů v oblasti zavádění nových nákupních nástrojů a procesů. V minulosti jej zásadně ovlivnilo také působení v nákupních týmech skupiny RWE.

Profesní profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem to Jaroslav Lexa dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 milionů eur. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je spoluzakladatelem slovenského APUeNu.

Profesní profil

Mário Biňas

Mário Biňas

Říká o sobě, že je hráč, který velmi rád vypráví. Také proto Mário Biňas přednáší na téma e-Procurementu, kterému se věnuje od roku 2013, kdy způsobil doslova revoluci v elektronickém nákupu ve společnosti BILLA Slovensko. Vytvořil vzor, který umožnil provádět online aukce a tendry pro všechna firemní oddělení a který se prosadil v celé nadnárodní skupině. Dříve pracoval pro firmy GFK, Centire a Slovnaft, kde se zabýval analytikou a controllingem. V současnosti se věnuje budování vlastní společnosti, která pomáhá s elektronizací nákupu malým, středním i velkým podnikům.

Profesní profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Být na nákupní konferenci a propásnout vystoupení Jana Vaška, který patří ke špičkám oboru řízení nákupu, je prostě hřích. Inspirující, energický a v přiměřené míře zábavný řečník dovede nabyté zkušenosti výborně předávat studentům i praktikům. Jeho umění vtáhnout publikum do problematiky vychází z nákupní praxe ve společnostech Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V současné době přednáší na VŠB-TU Ostrava.

Profesní profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant a vedoucí projektu PROEBIZ, který své zkušenosti prezentuje na konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech Milan Kaplan založil firmu NAR specializující se na marketingové procesy v průmyslových podnicích. Následně začala vyvíjet a prosazovat v praxi e-bizové technologie, jako je výběr dodavatelů formou eAukce a elektronizace nákupních procesů. Projekt, který dostal název PROEBIZ, je nyní nejrozšířenějším eAukčním prostředím a zdrojem know-how v celé střední Evropě.

Profesní profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Má-li elektronický nákup své věrozvěsty, musí mít v jejich řadách své čestné místo také Ondrej Jombík, který prakticky za všech okolností prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele. Jakožto vedoucí úseku logistiky energetické společnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastává názor, že právě eAukce dokázaly trh z velké míry očistit od metod divokého kapitalismu 90. let. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesní profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailní znalosti a práce v atraktivním a náročném prostředí. Tak by se dala ve stručnosti shrnout vizitka Václava Peloucha, který se dokonale orientuje v provozu, správě a údržbě Národního divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystřídal různé pozice a v letech 2012 až 2013 byl pověřen jeho řízením. V současnosti je ředitelem technickoprovozní správy, která zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a veřejných zakázek. O čerstvé poznatky z praxe se může podělit díky probíhající rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery, kde je za Národní divadlo vedoucím realizačního týmu.

Profesní profil

Jana Hybšová

Jana Hybšová

Veřejné zakázky v hodnotě několika miliard korun za rok má na starost Jana Hybšová, která pátým rokem působí na pozici vedoucí odboru veřejných zakázek v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. V náročném sektoru tuzemského zdravotnictví přitom zúročuje své zkušenosti se všemi typy zadavatelů a soutěží, které získala během předchozí praxe. Veřejné zakázky jsou od počátku výhradním oborem jejího zájmu.

Profesní profil

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cílem posouvat stále výš obecnou hranici kvality v oblasti zadávání veřejných zakázek se do Ostravy pravidelně vrací Stanislav Bogdanov. Na nákupním festivalu bude zastupovat nejvyšší úroveň státního řízení, jelikož je ředitelem odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti se podílel na projektu Národního elektronického nástroje a byl také jeho hlavním školitelem.

Profesní profil

Marcela Turčanová

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Profesní profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Zkušený manažer nákupu, lektor a konzultant. Tím vším je Karel Otýs, který v roce 2011 odešel z vysoké manažerské pozice v nákupu a založil vlastní poradenskou a lektorskou praxi. S nadšením učí, sbližuje, radí, sdílí, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupčí, manažery nákupu, ale i jejich interní klienty a občas i dodavatele. Umí hledat neotřelá řešení s důrazem na efektivnost a jednoduchost. I složitý problém dokáže rozložit na jednoduché srozumitelné molekuly.

Profesní profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých letech výrazně pomohl k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, naprosto běžně realizuje všechna výběrová řízení elektronickou formou. Podobný přínos nyní od Jiřího Róžańského očekává také společnost Xella CEE, kde zastává pozici vedoucího nákupu. Jakožto velký příznivec elektronických nástrojů umí zaujmout srozumitelností, názorností a přístupností prezentovaných témat pro širokou škálu publika.

Profesní profil

Nikita Stampa

Nikita Stampa

Vedoucí oddělení inovací a elektronického zadávání veřejných zakázek na Generálním ředitelství EVROPSKÉ KOMISE pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. V Komisi pracuje od roku 2001 jako člen týmů, které se věnují na příklad mezinárodní spolupráci v různých průmyslových odvětvích a ekonomické analýze dopadů politik zaměřených na posilnění jednotného trhu EU.

Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Přes dvacet let zkušeností v oblasti výběrových řízení, včetně účasti na mezinárodních školeních týkajících se nákupních postupů a standardní zadávací dokumentace Světové banky. Následně organizování mezinárodních tendrů v rámci půjček poskytnutých Světovou bankou pro Projekt podpory lesnictví a Projekt pro likvidace následků povodní v roce 1997. Přednášející v rámci projektu PHARE 2002 „Zvyšování znalostí o postupech zadávání veřejných zakázek“ pod záštitou Úřadu pro zadávání veřejných zakázek. Zkušenosti týkající se provádění ustanovení polského zákona o zadávání veřejných zakázek. Zavedení systému zadávání veřejných zakázek ve Státních lesích, podíl na navrhování standardní zadávací dokumentace pro potřeby Státního lesního hospodářství Státní lesy, školení personálu. Účast na pracích parlamentárních výborů o změnách zákona Právo veřejných zakázek.

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Od roku 2001 pracuje na Krajském úřadě Kraje Vysočina nejdřív na pozici právníka, nyní jako analytik a metodik společných nákupů. Dále má na starosti právní zastřešení složitých veřejných zakázek. Elektronizací veřejných zakázek se zabývá od doby zavedení povinného uveřejňování na profilu zadavatele, kdy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastní profil zadavatele. V současné době využívají komerční nástroje, na kterých běžně realizují plně elektronická zadávání včetně DNS.

Jana Opavská

Jana Opavská

Od roku 2008 pracuje v nemocnici na pozici vedoucí oddělení centrálního zásobování. Zastřešuje zásobování 3 nemocnic. eAukcím se věnuje od roku 2009. Podílela se na zavedení logistického systému a zavedla elektronické zadávání poptávek do nemocnic. V roce 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek.

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povědomí, že neznalost zákona neomlouvá, v každodenní praxi rozšiřuje právnička Michaela Poremská. Avšak tím výčet jejích činností teprve začíná. Již od roku 2006 se věnuje zadávání veřejných zakázek, k čemuž bezmála deset let používá výhradně elektronické nástroje. Kromě toho píše na téma elektronizace veřejných zakázek odborné články a vydala i několik knih v češtině a angličtině. Znalosti předává studentům na Mendelově univerzitě v Brně i veřejnosti na seminářích.

Profesní profil

Martina Klacek

Martina Klacek

Je absolventkou Panevropské vysoké školy práva v Bratislavě. První praktické zkušenosti s e-aukcemi získala před více než 15 lety v jedné ze společností skupiny Penta Investments. Po více než 10-leté praxi v soukromých obchodních společnostech, se v roce 2015 zařadila do týmu primátora města Žiar nad Hronom, Mgr. Petra Antala, jako vedoucí odboru veřejných zakázek. Z této pozice prosazuje plnou elektronizaci procesů veřejných zakázek, a proto v roce 2018 město Žiar nad Hronom, jako první samospráva na Slovensku, spustilo veřejné zakázky prostřednictvím Dynamického nákupního systému.

Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Postupnými kroky vede pestrá a bohatá profesní cesta Valentiny Vaňkové, která se na eBF podělí o nákupní zkušenosti z domácí Ostravy. V současné době totiž pracuje na Magistrátu města, odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, a to jako vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a praxi získávala nejprve v oblasti dopravy a spedice. Působila ve společnosti ČSAD a následně založila vlastní spediční firmu Forman VK.

Profesní profil

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR. Po působení na Ministerstvu pro místní rozvoj na pozici vedoucího odd. metodiky ZVZ rozvíjí od roku 2014 své praktické zkušenosti na MZe ČR. Zde se svým týmem zadává zakázky ministerstva, zadává centrální zakázky a dohlíží na zadávání na 35 resortních organizací vč. Lesů ČR, s.p. Povodí, SZIF atd. Nastaveným kontrolním systémem se inspirovalo i Ministerstvo financí ve vládní Metodice veřejného nakupování. Byl iniciátorem předběžných tržních konzultací, které se již od roku 2014 staly běžnou součástí větších či náročnějších zakázek ministerstva. Rovněž je propagátorem odpovědného veřejného zadávání, v rámci resortních veřejných zakázek byly zaměstnáváni nezaměstnaní, dodavatelé vytváří stáže pro studenty vysokých škol apod. Inspiroval se na dvou zahraničních cestách do Velké Británie tamním přístupem k projektovému řízení a smysluplnému nakupování. Je členem několika vládních pracovních skupin v oblasti veřejných zakázek.

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svému poslání, které spočívá v mimořádně aktivní podpoře změn nákupního chování zadavatelů a zjednodušení a zrychlení nákupních procesů, se Kateřina Koláčková věnuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V oblasti elektronizace veřejných zakázek má rozhodně čím inspirovat. Vždyť od roku 2006 ve své společnosti Otidea proškolila více než 10 tisíc zadavatelů a úspěšně realizovala tendry převyšující hodnotu 5 miliard korun.

Profesní profil

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Profesní profil

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za velice úspěšnou a zkušenou konzultantku můžeme bezesporu označit Lenku Kundratovou, které se od roku 2001, kdy začala pracovat ve společnosti NAR marketing, podařilo prosadit eAukce jako nákupní nástroj do více než 80 firem a institucí. V současnosti vede tým obchodních konzultantů PROEBIZ, přičemž může těžit ze širokého záběru znalostí, které získala díky předchozím zaměstnáním jako marketingová ředitelka a vedoucí nákupního oddělení.

Profesní profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostředí strojíren, kde pracoval devět let a kde také začal využívat eAukce při výběrových řízeních, vyměnil v roce 2006 za roli jednoho z hlavních velvyslanců projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíří Tomáš Trenkler dlouhodobě na Slovensku a od počátku roku 2015 zejména v Chorvatsku.

Profesní profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Profesní profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferenci vystoupí jako vedoucí Centra uživatelské podpory eAukčního systému PROEBIZ, známého jako „Houston“. Marian Gałuszka vede tým asistenční podpory, školí doma i v zahraničí a podílí se na vývoji a testování systému. V mateřské firmě NAR marketing pracuje od roku 2009. Předtím se věnoval logistice ve společnosti Pro North Czech. Vystudoval mezinárodní obchod na Univerzitě v Krakowě včetně studijních jazykových pobytů v USA a Kanadě.

Profesní profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví jej zavádět eAukční software PROEBIZ do vnitropodnikových procesů jednotlivých firem a institucí. Specializuje se zejména na zefektivnění procesů ve veřejných zakázkách postavením jasné struktury soutěží. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti NAR marketing v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent. V současné době pracuje na pozici country manažera.

Profesní profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potřebujete poradit, jak na to, aby eAukce opravdu fungovaly? Obraťte se na Jiřího Cudlína, vedoucího projektového týmu PROEBIZ, který řeší optimalizaci eAukčního systému, elektronizaci veřejných zakázek s celoevropskou působností, zjednodušení schvalovacích procesů ve firmách a institucích a vzájemnou součinnost jednotlivých softwarů. Kromě odborných rysů jsou pro něj typické sklony pro suchý humor, americkou schopnost se pochválit a segedínský guláš na italský způsob.

Profesní profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základem každé elektronizace jsou vždy precizně fungující informační technologie. Jiří Špalek se jim věnuje jako manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. V současnosti působí na pozici business country manažera pro slovenský trh. Řídí zavádění softwarových produktů do firem a administrace jednotlivých výběrových řízení. Na jeho vizitce nesmí chybět ani pozice trenéra a konzultanta v oblasti elektronizace nákupních systémů s patnáctiletou praxí v oboru.

Profesní profil

Karel Stoszek

Karel Stoszek

Dotahovat náročná výběrová řízení do úspěšných cílů v podobě eAukcí patří mezi hlavní poslání Karla Stoszka, který je obchodním manažerem projektu PROEBIZ pro oblast zdravotnictví a veřejné správy v Česku. Jeho specializace na obě uvedené oblasti je logická a přirozená, protože v minulosti pracoval na manažerské pozici v regionální nemocnici a kromě toho byl dlouhou dobu členem zastupitelstva jednoho z moravských měst.

Profesní profil

Petr Donath

Petr Donath

O všem, co je nového ve vývoji systému pro elektronizaci veřejných zakázek JOSEPHINE, má dokonalý přehled Petr Donath. Od roku 2013 pracuje ve společnosti NAR marketing, kde nejdříve začínal jako trainer systému PROEBIZ ve slovenském týmu. V našem regionu i ve svém oboru má pevné kořeny, protože po absolvování ostravské Vysoké školy báňské působil jako analytik na Městském ředitelství policie ČR v Ostravě a později také na Krajské správě Severomoravského kraje.

Profesní profil

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Specialistka, která hledí na problematiku eAukcí ve firemním a veřejném nákupu optikou odborného administrátora a lektora. Významnou část zkušeností získala Ivana Ondruchová ve společnosti NAR marketing, kde formou asistenční podpory pomáhá klientům projektu PROEBIZ s nejsložitějšími eAukčními případy.

Profesní profil

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Nejslavnější trenér či chcete-li školitel systému PROEBIZ. To je ve zkratce Andrzej Kulbiński, který se stal součástí firmy NAR Marketing v roce 2007. Začínal jako zaměstnanec „hotline“ systému, který za tři a půl roku dosáhl na pozici specialisty na eAukce. Co to znamená? Díky svým znalostem je v rámci asistenční podpory schopen vyřešit ty nejsložitější problémy, se kterými se firmy a instituce využívající elektronické aukce potýkají.

Profesní profil

Back to Top