Přednášející

Peter Čambál

Peter Čambál

Aktivní znalost nákupních kategorií a analýza nákladů, to jsou podle Petera Čambála důležité postupy a nástroje při práci v nákupu, kterému se věnuje více než 12 let. Od roku 2015 je manažerem zakázek ve společnosti Slovenské elektrárny, kde se přímo podílí na tom, aby se taktický nákup stal nákupem strategickým. Je považován za jednoho z průkopníků aplikování metodiky „Design to Cost (DTC)“. Kromě domácího Slovenska působil v letech 2013 a 2014 ve firmě Enel Russia, a to jako manažer DTC.

Profesní profil

Martin Jarábek

Martin Jarábek

Během deseti let ve výrobě se naučil mnoho. Třeba skřípat zuby při každé zmínce o nákupu, kterému se teď velmi úspěšně věnuje. Pověstné „nikdy neříkej nikdy“ stoprocentně platí v případě Martina Jarábka, který postupně vypracoval z operátora nástrojářských výrobních linek až na výrobního ředitele. Perfektní schopnost jednat a vyjednávat s lidmi teď uplatňuje ve slovenské společnosti Nafta, kde se zabývá nákupem a veřejnými zakázkami pro energetický sektor Gas&Oil.

Profesní profil

Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Od roku 2008 působil na slovenském úřadu pre verejné obstarávanie, kde se zabýval zejména kontrolní a metodickou činností v procesu zadávání veřejných zakázek financovaných z fondů EU. V období let 2011-2016 se věnoval zavádění plně elektronického zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu práce sociálních věcí a rodiny SR. Od roku 2017 zde působí jako ředitel odboru veřejných zakázek jako centrální pořizovací organizace pro resort ministerstva. Účastní se zasedání pracovních skupin pro oblast veřejných zakázek, aktivně se spolupodílí na přípravě legislativy ve veřejných zakázkách.

Markéta Kaňková

Markéta Kaňková

Markéta se pohybuje v oblasti nákupu již více než šest let. V Plzeňském Prazdroji byla zodpovědná za nákup zboží a služeb v oblasti Professional Business Services, IT&IS a zároveň za rozvoj elektronizace v nákupu, zejména pak využívání e-sourcingových nástrojů. V rámci rozvoje se věnovala také zefektivnění práce s nákupními systémy, využívání e-katalogů a rozvoje reportingu. V současné době pracuje jako Category Sourcing Specialist v Asahi Breweries Europe Group a je zodpovědná za vývoj strategie a její následnou realizaci v nákupní kategorii Professional Business Services. Je zároveň členem týmu, který se věnuje rozvoji e-sourcingu a nákupních systémů ABEG.

Bernard Adamczak

Bernard Adamczak

Odvětví automotive je velmi tvrdý byznys, ve kterém je jedním z hlavních témat neustálé vyjednávání s dodavateli. Právě v tom se umí bezvadně pohybovat náš další host, Bernard Adamczak, který se od roku 2010 věnuje globálnímu nákupu se zaměřením na trhy střední Evropy, Turecka či Indie. Do Ostravy míří jakožto strategický a komoditní nákupčí společnost Dr. Schneider Group, kde je jeho denním chlebem výběr právě nových dodavatelů, vyjednávání o cenách či snižování nákladů.

Profesní profil

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbat dění nejen v oblasti e-sourcingu v pivovarnickém gigantu Asahi Breweries. Z pozice „Head of Procurement for Asahi Breweries Europe“ zodpovídá Tomáš Veit za lokální týmy a nákupní aktivity ve vybraných evropských a asijských zemích. Profesně se zaměřuje především na zvyšování efektivity lokálních operativních týmů včetně měření jejich výkonu, zavádění jednotné IT infrastruktury, rozvoje e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivit.

Profesní profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečně se s ním můžete setkat všude tam, kde jde o aktivní podporu a prohlubování znalostí v oblasti veřejných zakázek, elektronizace a využívání eAukcí při hodnocení dodavatelských nabídek. Jan Zahálka je právním expertem společnosti re-medical se specializací na zdravotnictví a hlavně na agendu úhrad a problematiku zdravotnických prostředků. V rámci poskytování poradenství zákonodárcům navrhl a prosadil „uživatelskou novelizaci“ zákona o veřejných zakázkách.

Profesní profil

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Přijede ze Slovenska, ale jeho účast na eBF bude mít také mezinárodní rozměr. Miroslav Hlivák, který je od loňského roku předsedou „Úradu pre verejné obstarávanie“, se totiž netají tím, že chce letošní slovenské předsednictví ve skupině zemí V4 využít k zásadnímu pokroku v oblasti veřejných zakázek. A to včetně boje proti nekalým praktikám. Veřejným zakázkám se dlouhodobě věnoval jako advokát a odborník, který poskytoval právní poradenství slovenským i zahraničním klientům.

Profesní profil

Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Těžko může na eBF chybět profík, který realizoval firemní nákupy v celkové hodnotě přesahující 3,5 miliardy eur. Jacek Jarmuszczak, který má 15 let praxe ve vedení dodavatelských řetězců, bude bezesporu patřit mezi vyhledávané „spíkry“ ze sféry globálního nákupu. Dříve byl strategickým nákupčím v koncernu Philips či „Global Category“ manažerem ve skupině Carlsberg. Nyní pracuje na stejné pozici ve společnosti Danfoss, kde vede jednání s klíčovými dodavateli.

Profesní profil

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Zatímco podle českého klasika Járy Cimrmana přišel „posel světla“ z Liptákova, k nám na eBF zavítá z Polska. Jmenuje se Marcin Zborowski a již patnáct let pracuje ve společnosti Signify (dříve Philips Lighting), která je průkopníkem ve výrobě osvětlovací techniky. Tak jako lidem svítí na cestu jejich moderní žárovky, zářivky či lampy, snaží se Marcin se svým týmem specialistů vnášet co nejvíce světla do nákupních procesů a co nejefektivněji řídit náklady na jednotlivé výrobky.

Profesní profil

Lucie Hrabáková

Lucie Hrabáková

Jako nákupčí budete obdivováni, pokud víte, co vše je třeba udělat ještě předtím, než začnete nakupovat. Hodně zapojit hlavu, určit si cestu a cíl, to jsou základní pilíře podle Lucie Hrabákové, která je vedoucí nákupního oddělení ve společnosti Buzuluk. Dlouhodobá práce v zakázkové strojírenské výrobě jí naučila, že kýžený úspěch v nákupu se rodí v „přednákupní fázi“, kdy je nutné spolupracovat s kolegy z technických útvarů, plánování, ekonomiky i obchodu.

Profesní profil

Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

Neustálý rozvoj a zlepšování lidí a procesů jsou hlavním profesním cílem našeho dalšího spíkra, který se jmenuje Mikołaj Kuc. V nákupu sbírá zkušenosti přes dvanáct let s tím, že nízkých nákladů a vysoké efektivity se snaží docílit pomocí moderních projektů řízení. Nejprve pracoval ve společnostech segmentu FMCG, od roku 2013 působí v pivovarnickém businessu. Je „Category Manager“ v Asahi Breweries Europe Group, kde se stará o nákupní strategie pro kategorii MRO (údržba a opravy).

Profesní profil

Marek Šmid

Marek Šmid

Vystudoval právo na University of Westminster v Londýně a Trnavské univerzitě v Trnavě. Od roku 2012, když ukončil advokátní praxi v Londýně, působí v právní kanceláři Maple & Fish, kde se zaměřuje na oblast práva veřejných zakázek, práva Evropské unie, soutěžního práva, ochranu osobních údajů, ochranu osobnosti, common law a státní pomoc. Taky vyučuje na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě předměty právo veřejných zakázek, státní pomoc a základy common law. Je pravidelným přispěvatelem ve vícero odborných časopisech zaměřených na právo veřejných zakázek a je lektorem seminářů zaměřených na právo veřejných zakázek, eurofondy a ochranu osobních údajů.

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možná trochu překvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, který si prošel pozicemi od nákupčího až po stratéga, jsou veškeré nákupní činnosti, při kterých se „nenakupuje“. Ve společnosti Innogy se momentálně zaměřuje na nákupní legislativu, procesy a systémy. Příklad? Od loňského roku provozují systém, který umožňuje předkvalifikaci dodavatelů a ve výsledku dosahování významných úspor při výstavbě plynárenských sítí. Ve vítězných cenách to dělá až 90 milionů eur za rok.

Profesní profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Ředitelka odboru veřejných zakázek na slovenském Ministerstvu vnitra s oblibou říká, že pokud byste zapíchli špendlík všude, kde pracoviště jejího zaměstnavatele potřebují nakupovat komodity, vznikl by ježek ve tvaru Slovenské republiky. Z toho vyplývá, že odborné znalosti Daši Palákové musejí být pořádně husté. A také, že jsou. V oboru veřejných zakázek se pohybuje od roku 2006 a mimo jiné se podílela na úspěšném zavedení projektu Elektronického kontraktačního systému.

Profesní profil

Miloš Olejník

Miloš Olejník

Pokud má někdo za sebou více než dvacet let praxe v nadnárodních firmách typu Ikea, innogy či Makro, může na nákupních konferencích mluvit doslova o učebnicových příkladech. Miloš Olejník, v současnosti na pozici Headquarter Procurement Leader ve společnosti HB Reavis, patří přesně do této kategorie zkušených profesionálů. Je velkým propagátorem elektronických nákupů a zastáncem maximální transparentnosti v procesu výběrových řízení.

Profesní profil

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Jako člen pracovní skupiny, která krok za krokem budovala nový systém i legislativní rámec, se Zvonimir Jukić podílel na vývoji elektronického zadávání veřejných zakázek v Chorvatsku. Ze Záhřebu, kde pracuje jako vedoucí právně-vzdělávacího oddělení v Národních novinách a je současně členem týmu zabývajícího se rozvojem elektronického publikování a e-tenderů, přijede do Ostravy opět po roce. Podělí se také o nové zkušenosti získané díky praxi školitele.

Profesní profil

Róbert Obmaščík

Róbert Obmaščík

Zasvěcený pohled do nákupních procesů velkých společností nabídne také Róbert Obmaščík, který během své velice pestré profesní kariéry prošel řadou manažerských pozic. Od roku 2018 pracuje v evropském nákupním oddělení společnosti Eaton na pozici „Category Manager - Direct Source“. Předtím se věnoval například mezinárodnímu řízení veřejných zakázek ve společnostech Lenovo nebo Pall International, ale byl také ředitelem nákupu v kopřivnické Tatře či asistentem generálního ředitele pro společné podniky ve východní Evropě ve společnosti Molex.

Profesní profil

Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

Specialista na mezinárodní obchodní právo a legislativu a inovace veřejných zakázek a jejich uplatňování v České a Slovenské republice přiveze do Ostravy praxi evropských rozměrů. Jaroslav Kračún se totiž již od roku 2008 na generálním ředitelství Evropské komise zabývá vnitřním trhem, průmyslem, podnikáním a malými a středními podniky. Bez zajímavosti ovšem nejsou ani jeho teoretické znalosti, které získával například na pařížské Sorbonně či na univerzitě ve Štrasburku.

Profesní profil

Zuzana Bučeková

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvělých nápadů, kterými rozvíjela elektronizaci ve Východoslovenském ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košicích. Zuzana Bučeková tam z pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek vlastními silami vyvinula a uvedla v život dva unikátní e-nástroje, za což v roce 2015 získala mezinárodní cenu FSA v kategorii MASTER. Od letošního roku pracuje ve společnosti Svet zdravia, kde řídí a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z fondů EU.

Profesní profil

Martina Šťastná

Martina Šťastná

O praktické příklady, kterak regionální samospráva díky eAukcím uspořila při nákupu nejrůznějších komodit, se za námi do Ostravy přijede z Liberce podělit Martina Šťastná. Je vedoucí oddělení veřejných zakázek na tamním Krajském úřadě Libereckého kraje, kde se svým týmem realizuje eAukce již několik let. Když zjistili, že dosažené úspory jsou skutečně zásadní, začali e-aukce využívat i v jednotlivých krajských příspěvkových organizacích

Profesní profil

Marie Siberová

Marie Siberová

V současné době zastává pozici vedoucí nákupu, na kterou se propracovala přes vedoucí velkoskladu, kdy spolupracovala s řadou významných osobností a později nákupčí. Firma Krofian CZ spol. s r.o., ve které tuto pozici zastává patří mezi špičky v oboru automatizace s řadou ocenění. Ve firmě čelí velkým výzvám a nárokům. Mezi hlavní požadavky vedení patří vyhledávání úspor jednotlivých komodit, standardizace dílů a vyhledávání nových technologií. Říká, že :“Nákup je velmi stará disciplína, ale pravidla nejsou jasně definována, jak hrát a vyhrát.“

Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Ve své pracovní kariéře prošla pozice od řadových nákupčích až po pozici Supply Chain manager, to jí poskytuje vysokou kompetenci v řízení celého nákupního procesu. V současné době působí v českém výrobním závodě Chart Ferox světové korporace Chart Industries vyrábějící technicky náročné výrobky. Ve své profesní praxi se snaží přinášet praktické ukázky do všedního života nákupčích, s důrazem na otevřenost a věcnou přesnost odhalující potenciální neshody, nepochopení a nepružnost v interní komunikaci a prosazující principy a požadavky interního klienta směrem k dodavatelům.

Milan Tomek

Milan Tomek

Vystudoval informatiku a web development na Central College v Sydney. Profesní zkušenosti sbíral jako nákupčí v brněnské společnosti Fabory, kde měl na starosti nákup spojovacího materiálu, denní komunikaci s dodavateli a poskytování cenových kalkulací. Od roku 2008 působil na několika vedoucích pozicích ve společnosti Siemens. V současné době působí na pozici Global Commodity manager v Siemens Germany a jeho zodpovědností je vývoj a implementace globálních strategií pro nákup velkých ocelových konstrukcí, zlepšování nákupních a dodavatelských postupů využitím moderních nákupních metod a proaktivní řízení činností zaměřených na snižování nákladů.

Pavel Mráz

Pavel Mráz

Jako podnikatel s dvacetiletou praxí v oblasti autodopravy zažil celou řadu povedených i nepovedených nákupních případů, které byly vynikající, někdy ne úplně levnou, školou. Cesty života ho přivedli do nadnárodní japonské společnosti Yusen Logistics (Czech) s.r.o., kde již šestým rokem pracuje v oblasti nákladní dopravy, správy vozového parku a centrálního nákupu. V současné době v této společnost pracuje na pozici Asset Managera, kde jeho hlavní výzvou je zavedení elektronického řízeného nákupu v rámci České i Slovenské republiky.

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S nadsázkou přiznává, že s veřejnými zakázkami a eAukcemi žije v manželském vztahu. Je to zkrátka svět, který se pro Alenu Ševčíkovou, vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, stal velkým koníčkem. Přestože někdy přináší radost i hořkost zároveň, věří, že je třeba vždy překonávat překážky a jít dál. Ostatně, jako žena, která dokázala zejména na zakázkách investičního charakteru ušetřit řádově desítky milionů korun, dobře ví, jak čelit těžkým výzvám.

Profesní profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektním důkazem, že se na ostravském eBF pravidelně potkávají ti největší hráči tuzemského i globálního nákupu, je účast zástupce společnosti Siemens. Za nadnárodní koncern opět vystoupí Martin Zelinka, ředitel nákupu divize Power&Gas Česká republika, který je uznávaným odborníkem na centralizaci nákupu a řízení projektů v oblasti zavádění nových nákupních nástrojů a procesů. V minulosti jej zásadně ovlivnilo také působení v nákupních týmech skupiny RWE.

Profesní profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem to Jaroslav Lexa dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 milionů eur. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum. Je spoluzakladatelem slovenského APUeNu. V současnosti působí jako ředitel institutu pro zadávání veřejných zakázek na slovenském ÚVO.

Profesní profil

Kateřina Stuchlová

Kateřina Stuchlová

Názor, že i v malém městě Tachově se dějí velké věci, zastává Kateřina Stuchlová, která se od roku 2012 věnuje administraci tamních veřejných zakázek s využitím elektronických nástrojů. Hodnocení formou eAukcí se postupně stalo běžnou součástí většiny soutěží a zajistilo městu úspory v řádech miliónů korun. Tachov úspěšně realizuje také projekty z dotačních programů, kde elektronizace napomáhá při následných kontrolách. Každou zakázku bere jako novou výzvu.

Profesní profil

Karel Jaroměřský

Karel Jaroměřský

eAukce používá proto, že si díky nim může ověřit tržní cenu a že nákupčím pomáhají systémově myslet při tvorbě strategie výběrových řízení. Karel Jaroměřský je v současnosti manažerem centrálního nákupu ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, kde eAukce využil jako jeden z nástrojů pro centralizaci nákupních procesů. Strategickému nákupu se však věnoval už dříve, a to ve strojírenské firmě Hestego, kde byl také manažerem logistiky.

Profesní profil

Miroslav Jeništa

Miroslav Jeništa

Veřejné zakázky jsou jeho každodenním chlebíčkem (náplní práce). Pracuje na pozici vedoucího odboru rozvoje města Nový Bor. Předmětem činnosti jsou právě investice a jejich pořizování v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, kterými se zabývá již od roku 2001, nejprve na straně dodavatele a následně od roku 2004 na straně zadavatele ve veřejné správě. Zároveň je garantem problematiky veřejných zakázek pro město, jeho obchodní společnosti a příspěvkové organizace. Elektronizací veřejných zakázek se zabývá a prosazuje je, již od roku 2011. Veřejné zakázky i přes nedostatky v legislativě jsou jeho prací a zároveň i koníčkem.

Mário Biňas

Mário Biňas

Říká o sobě, že je hráč, který velmi rád vypráví. Také proto Mário Biňas přednáší na téma e-Procurementu, kterému se věnuje od roku 2013, kdy způsobil doslova revoluci v elektronickém nákupu ve společnosti BILLA Slovensko. Vytvořil vzor, který umožnil provádět online aukce a tendry pro všechna firemní oddělení a který se prosadil v celé nadnárodní skupině. Dříve pracoval pro firmy GFK, Centire a Slovnaft, kde se zabýval analytikou a controllingem. V současnosti se věnuje budování vlastní společnosti, která pomáhá s elektronizací nákupu malým, středním i velkým podnikům.

Profesní profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Být na nákupní konferenci a propásnout vystoupení Jana Vaška, který patří ke špičkám oboru řízení nákupu, je prostě hřích. Inspirující, energický a v přiměřené míře zábavný řečník dovede nabyté zkušenosti výborně předávat studentům i praktikům. Jeho umění vtáhnout publikum do problematiky vychází z nákupní praxe ve společnostech Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V současné době přednáší na VŠB-TU Ostrava.

Profesní profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový specialista, konzultant a vedoucí projektu PROEBIZ, který své zkušenosti prezentuje na konferencích v Česku, na Slovensku a v Polsku. V devadesátých letech Milan Kaplan založil firmu NAR specializující se na marketingové procesy v průmyslových podnicích. Následně začala vyvíjet a prosazovat v praxi e-bizové technologie, jako je výběr dodavatelů formou eAukce a elektronizace nákupních procesů. Projekt, který dostal název PROEBIZ, je nyní nejrozšířenějším eAukčním prostředím a zdrojem know-how v celé střední Evropě.

Profesní profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Má-li elektronický nákup své věrozvěsty, musí mít v jejich řadách své čestné místo také Ondrej Jombík, který prakticky za všech okolností prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele. Jakožto vedoucí úseku logistiky energetické společnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastává názor, že právě eAukce dokázaly trh z velké míry očistit od metod divokého kapitalismu 90. let. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesní profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailní znalosti a práce v atraktivním a náročném prostředí. Tak by se dala ve stručnosti shrnout vizitka Václava Peloucha, který se dokonale orientuje v provozu, správě a údržbě Národního divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystřídal různé pozice a v letech 2012 až 2013 byl pověřen jeho řízením. V současnosti je ředitelem technickoprovozní správy, která zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a veřejných zakázek. O čerstvé poznatky z praxe se může podělit díky probíhající rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery, kde je za Národní divadlo vedoucím realizačního týmu.

Profesní profil

Mateusz Borowiecki

Mateusz Borowiecki

O tom, že své o vedení nákupů, consultingu a sourcingu vědí také v sousedním Polsku, bezesporu přesvědčí Mateusz Borowiecki. Odborník s opravdu širokým záběrem, který má více než patnáctileté zkušenosti s mezinárodními projekty, a to včetně IT projektů, jako jsou zavádění nákupních systémů různých výrobců. Pravidelně přednáší na nákupních konferencích, publikuje o korporátních nákupech a působí také jako lektor postgraduálních studií na ALK ve Varšavě a na VSB ve Vratislavi.

Profesní profil

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Jako zkušený matador, který se v oblasti nákupu a řízení pohyboval ve společnostech Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupní realita bývá někdy absurdní. Podle Martina Wiedermana se tak například klidně můžete soudit i s tím, s kým celé roky děláte většinu svých obchodů. Procesní řízení, operační management a nákup jako proces jsou jeho životními koníčky, takže není divu, že se o znalosti rád podělí formou publikační i lektorské činnosti.

Profesní profil

Juraj Majtán

Juraj Majtán

Nadnárodní společnost Faurecia patří k největším světovým dodavatelům pro automobilový průmysl. Již 18 let pro ni pracuje zkušený manažer Juraj Majtán, který měl mimo jiné na starost přípravu a zahájení výroby v nových závodech v Rumunsku, Rusku, Kolumbii a v Jižní Africe. Posledních deset let působí v oddělení nákupu, kde je nyní ředitelem více než třiceti nevýrobních závodů pro východní Evropu. Kromě toho vede také R&D centrum v Polsku a servisní centra v každé evropské zemi.

Profesní profil

Martin Daniš

Martin Daniš

Zadáváním veřejných zakázek se věnuje více než 7 let, nejdříve jako konzultant procesů veřejných zakázek ve společnosti VOSK, a.s., kde strávil téměř 6 let, sprocesoval téměř 200 věstníkových zakázek pro veřejné zadavatele a napsal desítky námitek pro klienty z druhého břehu řeky. Své zkušenosti v současnosti zúročuje jako vedoucí oddělení veřejných zakázek na úřadě Banskobystrického kraje, kde nastavuje procesy od nuly, přičemž jako jeden z prvních kroků bylo zavedení elektronizace veřejných zakázek i pro zakázky s nízkou hodnotou.

Jan Hladký

Jan Hladký

Ing. Jan Hladký Ph.D. pracuje v oblasti energetiky a komodit od absolutoria HGF na VŠB TU v roce 1997. V pozici vedoucího referátu koksu pracoval ve firmě Metalimex, později v OKD jako zástupce CCO. V současnosti pracuje jako trader komodit ve společnosti Thyssenkrupp Raw Materials Trading.

Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Kde vládne chaos, a scházejí pravidla, musí jednoho dne nastoupit řád a systematičnost. Jinak není možné se posunout dál. Své o tom ví Michal Kristiňák, právník, který má bohaté profesní zkušenosti z oblasti logistiky a nákupu. V minulých letech stál u rozvoje nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností, jako je například Medusa Group, kde díky elektronizaci a centralizaci nákupu dosáhli výrazných úspor. V současnosti pracuje jako „Procurement manager“ ve společnosti Amazon Fulfillment Slovakia.

Profesní profil

Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

Na často rozbouřené vlny ve vodách veřejných zakázek se dovede dívat z obou břehů. Juraj Barbarič totiž pracoval jak na straně uchazeče o zakázky, tak na straně zadavatele. Konkrétně působí od roku 2013 ve Východoslovenském ústavu srdečních a cévních chorob jako „samostatný referent verejného obstarávania“. Podílel se například na zavedení přípravných tržních konzultací a nyní se věnuje převážně realizaci podlimitních zakázek v rámci EKS či zakázkám malého rozsahu.

Profesní profil

Jana Hybšová

Jana Hybšová

Veřejné zakázky v hodnotě několika miliard korun za rok má na starost Jana Hybšová, která pátým rokem působí na pozici vedoucí odboru veřejných zakázek v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. V náročném sektoru tuzemského zdravotnictví přitom zúročuje své zkušenosti se všemi typy zadavatelů a soutěží, které získala během předchozí praxe. Veřejné zakázky jsou od počátku výhradním oborem jejího zájmu.

Profesní profil

Rastislav Janík

Rastislav Janík

Vystudovaný právník, který elektronické nákupní nástroje používá rád a intenzivně. To je Rastislav Janík ze společnosti Západoslovenská energetika, patřící do koncernu E.ON, kde na pozici vedoucího nákupu realizoval až 90 % výběrových řízení elektronicky. Svět elektronizace poznal ve všech souvislostech, takže může zasvěceně mluvit třeba o souladu technických specifikací a nákupních procesů. Za všech okolností se snaží o elektronizaci vedoucí k maximálně efektivnímu strategickému nákupu.

Profesní profil

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cílem posouvat stále výš obecnou hranici kvality v oblasti zadávání veřejných zakázek se do Ostravy pravidelně vrací Stanislav Bogdanov. Na nákupním festivalu bude zastupovat nejvyšší úroveň státního řízení, jelikož je ředitelem odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti se podílel na projektu Národního elektronického nástroje a byl také jeho hlavním školitelem.

Profesní profil

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratrského Slovenska, se kterým si jazykově i filozoficky velmi dobře rozumíme, přijede do Ostravy Branislav Šarmír. Během profesní kariéry působil od roku 1996 ve velkých společnostech jako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Řídicí pozice v oblasti marketingu, obchodu a služeb zákazníkům však v posledních šesti letech vyměnil za veřejné zakázky a nákup, které jsou jeho současným „džobem“ ve společnosti VO SK.

Profesní profil

Marcela Turčanová

Marcela Turčanová

Každý, kdo chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze, musí být odvážný a trpělivý. A to je rozhodně i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenské asociace APUeN a také manažerka vzdělávací APUeN Akademie. S plným nasazením a osvětovými ambicemi se věnuje elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem. Nejlepší praktické počiny nominuje do soutěže FSA, kterou každoročně organizuje.

Profesní profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Zkušený manažer nákupu, lektor a konzultant. Tím vším je Karel Otýs, který v roce 2011 odešel z vysoké manažerské pozice v nákupu a založil vlastní poradenskou a lektorskou praxi. S nadšením učí, sbližuje, radí, sdílí, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupčí, manažery nákupu, ale i jejich interní klienty a občas i dodavatele. Umí hledat neotřelá řešení s důrazem na efektivnost a jednoduchost. I složitý problém dokáže rozložit na jednoduché srozumitelné molekuly.

Profesní profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých letech výrazně pomohl k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, naprosto běžně realizuje všechna výběrová řízení elektronickou formou. Podobný přínos nyní od Jiřího Róžańského očekává také společnost Xella CEE, kde zastává pozici vedoucího nákupu. Jakožto velký příznivec elektronických nástrojů umí zaujmout srozumitelností, názorností a přístupností prezentovaných témat pro širokou škálu publika.

Profesní profil

Nikita Stampa

Nikita Stampa

Jako garant vysoké mezinárodní úrovně nákupního festivalu eBF do Ostravy opět zavítá také Nikita Stampa, který je od roku 2013 vedoucím oddělení inovací a elektronického zadávání veřejných zakázek na Generálním ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. V komisi pracuje od roku 2001, takže se dokonale vyzná v mezinárodní spolupráci různých průmyslových odvětví či v analytickém hodnocení dopadů jednotného trhu EU.

Profesní profil

Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Není sporu o tom, že nejvyšší patro byznysu i politiky představuje Světová banka. Také v ní měla možnost působit polská specialistka Alina Niewiadomska, která se podílela například na organizování tendrů v rámci půjček pro různé projekty. Doma v Polsku uplatnila své mezinárodní zkušenosti mimo jiné při zavádění systému veřejných zakázek ve Státních lesích či při jednáních parlamentních výborů, které projednávaly změny zákona o veřejných zakázkách.

Profesní profil

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Již od roku 2001 pracuje Václava Kotrbová na Krajském úřadě Kraje Vysočina, kde zastává pozici analytičky a metodičky společných nákupů a na starosti má také právní zastřešení složitých veřejných zakázek. Jejich elektronizací se zabývá od doby zavedení povinného uveřejňování na profilu zadavatele, kdy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastní profil. V současné době využívá komerční e-nástroje, na kterých běžně realizují plně elektronická zadávání včetně DNS.

Profesní profil

Jana Opavská

Jana Opavská

Každá oblast ekonomiky má svá specifika a o zdravotnictví, kde je třeba pomáhat lidskému zdraví, to platí dvojnásob. Více nejen o tom na eBF řekne Jana Opavská, která pracuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj jako vedoucí oddělení centrálního zásobování. eAukcím se věnuje od roku 2009 a podílela se například na zavedení elektronického zadávání poptávek do nemocnic. V roce 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek.

Profesní profil

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povědomí, že neznalost zákona neomlouvá, v každodenní praxi rozšiřuje právnička Michaela Poremská. Avšak tím výčet jejích činností teprve začíná. Již od roku 2006 se věnuje zadávání veřejných zakázek, k čemuž bezmála deset let používá výhradně elektronické nástroje. Kromě toho píše na téma elektronizace veřejných zakázek odborné články a vydala i několik knih v češtině a angličtině. Znalosti předává studentům na Mendelově univerzitě v Brně i veřejnosti na seminářích.

Profesní profil

Martina Klacek

Martina Klacek

Když chcete elektronizovat veřejné zakázky, musíte to dělat naplno. Tímto heslem se řídí Martina Klacek, která od roku 2015 prosazuje plnou elektronizaci procesů veřejných zakázek, a to z pozice vedoucí odboru veřejných zakázek města Žiar nad Hronom. Od letoška se mohou chlubit tím, že jako první samospráva na Slovensku spustili veřejné zakázky prostřednictvím Dynamického nákupního systému. To víte, kde je vůle, tam je cesta.

Profesní profil

Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Postupnými kroky vede pestrá a bohatá profesní cesta Valentiny Vaňkové, která se na eBF podělí o nákupní zkušenosti z domácí Ostravy. V současné době totiž pracuje na Magistrátu města, odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, a to jako vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a praxi získávala nejprve v oblasti dopravy a spedice. Působila ve společnosti ČSAD a následně založila vlastní spediční firmu Forman VK.

Profesní profil

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Odpovědné a smysluplné zadávání veřejných zakázek je tím, pro co se profesně nadchl Jiří Šimon, ředitel Odboru pro veřejné zakázky na Ministerstvu zemědělství ČR, kde pracuje od roku 2014. V Ostravě se podělí o to, jak úspěšně centralizovat zakázky, jak dohlížet na 35 resortních organizací či proč u náročnějších tendrů preferovat předběžné tržní konzultace. Na základě inspirace, kterou získal i ve Velké Británii, se snaží šířit dobrá řešení také v rámci vládních pracovních skupin.

Profesní profil

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svému poslání, které spočívá v mimořádně aktivní podpoře změn nákupního chování zadavatelů a zjednodušení a zrychlení nákupních procesů, se Kateřina Koláčková věnuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V oblasti elektronizace veřejných zakázek má rozhodně čím inspirovat. Vždyť od roku 2006 ve své společnosti Otidea proškolila více než 10 tisíc zadavatelů a úspěšně realizovala tendry převyšující hodnotu 5 miliard korun.

Profesní profil

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Byla u toho, když na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010 přecházeli na elektronické zadávání veřejných zakázek a zaváděli dynamické nákupní systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažerkou veřejných zakázek na univerzitním rektorátu, kde vyhledává nová řešení. V posledních letech pracovala na doplnění DNS o smlouvy s rámcovým prvkem, dále na soutěžích pomocí elektronických katalogů či na zavedení interního e-shopu pro kompletní elektronizaci centrálních nákupů.

Profesní profil

Žaneta Vebrová

Žaneta Vebrová

Nákupní svět považuje za tak krásně rozmanitý, že každý den netuší, čím novým ji může překvapit. Žanetu Vebrovou můžeme bezesporu označit za další z nadšených propagátorek elektronizace nákupu. Od roku 1997 pracuje ve společnosti Korado, kde nejprve zastávala pozici hlavní účetní. Od roku 2012 se stará o výběrová řízení v nákupním týmu se zaměřením na služby a investice. Využívání elektronických nástrojů k vyjednávání či porovnávání dat je pro ni přirozenou volbou.

Profesní profil

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za velice úspěšnou a zkušenou konzultantku můžeme bezesporu označit Lenku Kundratovou, které se od roku 2001, kdy začala pracovat ve společnosti NAR marketing, podařilo prosadit eAukce jako nákupní nástroj do více než 80 firem a institucí. V současnosti vede tým obchodních konzultantů PROEBIZ, přičemž může těžit ze širokého záběru znalostí, které získala díky předchozím zaměstnáním jako marketingová ředitelka a vedoucí nákupního oddělení.

Profesní profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostředí strojíren, kde pracoval devět let a kde také začal využívat eAukce při výběrových řízeních, vyměnil v roce 2006 za roli jednoho z hlavních velvyslanců projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíří Tomáš Trenkler dlouhodobě na Slovensku a od počátku roku 2015 zejména v Chorvatsku.

Profesní profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Profesní profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferenci vystoupí jako vedoucí Centra uživatelské podpory eAukčního systému PROEBIZ, známého jako „Houston“. Marian Gałuszka vede tým asistenční podpory, školí doma i v zahraničí a podílí se na vývoji a testování systému. V mateřské firmě NAR marketing pracuje od roku 2009. Předtím se věnoval logistice ve společnosti Pro North Czech. Vystudoval mezinárodní obchod na Univerzitě v Krakowě včetně studijních jazykových pobytů v USA a Kanadě.

Profesní profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví jej zavádět eAukční software PROEBIZ do vnitropodnikových procesů jednotlivých firem a institucí. Specializuje se zejména na zefektivnění procesů ve veřejných zakázkách postavením jasné struktury soutěží. Peter Mikuláš nastoupil do společnosti NAR marketing v roce 2010 jakožto čerstvý absolvent. V současné době pracuje na pozici country manažera.

Profesní profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potřebujete poradit, jak na to, aby eAukce opravdu fungovaly? Obraťte se na Jiřího Cudlína, vedoucího projektového týmu PROEBIZ, který řeší optimalizaci eAukčního systému, elektronizaci veřejných zakázek s celoevropskou působností, zjednodušení schvalovacích procesů ve firmách a institucích a vzájemnou součinnost jednotlivých softwarů. Kromě odborných rysů jsou pro něj typické sklony pro suchý humor, americkou schopnost se pochválit a segedínský guláš na italský způsob.

Profesní profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základem každé elektronizace jsou vždy precizně fungující informační technologie. Jiří Špalek se jim věnuje jako manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. V současnosti působí na pozici business country manažera pro slovenský trh. Řídí zavádění softwarových produktů do firem a administrace jednotlivých výběrových řízení. Na jeho vizitce nesmí chybět ani pozice trenéra a konzultanta v oblasti elektronizace nákupních systémů s patnáctiletou praxí v oboru.

Profesní profil

Karel Stoszek

Karel Stoszek

Dotahovat náročná výběrová řízení do úspěšných cílů v podobě eAukcí patří mezi hlavní poslání Karla Stoszka, který je obchodním manažerem projektu PROEBIZ pro oblast zdravotnictví a veřejné správy v Česku. Jeho specializace na obě uvedené oblasti je logická a přirozená, protože v minulosti pracoval na manažerské pozici v regionální nemocnici a kromě toho byl dlouhou dobu členem zastupitelstva jednoho z moravských měst.

Profesní profil

Petr Donath

Petr Donath

O všem, co je nového ve vývoji systému pro elektronizaci veřejných zakázek JOSEPHINE, má dokonalý přehled Petr Donath. Od roku 2013 pracuje ve společnosti NAR marketing, kde nejdříve začínal jako trainer systému PROEBIZ ve slovenském týmu. V našem regionu i ve svém oboru má pevné kořeny, protože po absolvování ostravské Vysoké školy báňské působil jako analytik na Městském ředitelství policie ČR v Ostravě a později také na Krajské správě Severomoravského kraje.

Profesní profil

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Specialistka, která hledí na problematiku eAukcí ve firemním a veřejném nákupu optikou odborného administrátora a lektora. Významnou část zkušeností získala Ivana Ondruchová ve společnosti NAR marketing, kde formou asistenční podpory pomáhá klientům projektu PROEBIZ s nejsložitějšími eAukčními případy.

Profesní profil

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Nejslavnější trenér či chcete-li školitel systému PROEBIZ. To je ve zkratce Andrzej Kulbiński, který se stal součástí firmy NAR Marketing v roce 2007. Začínal jako zaměstnanec „hotline“ systému, který za tři a půl roku dosáhl na pozici specialisty na eAukce. Co to znamená? Díky svým znalostem je v rámci asistenční podpory schopen vyřešit ty nejsložitější problémy, se kterými se firmy a instituce využívající elektronické aukce potýkají.

Profesní profil

Back to Top